NoImageIcon_800x450

Állásajánlatok: pályázati kiírás – területfejlesztési referens munkakör betöltésére

A Békés Megyei Önkormányzat a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal Területfejlesztési és Területrendezési Osztály

területfejlesztési referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Békés megye, 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: Területfejlesztési és vidékfejlesztési feladatok

Ellátandó feladatok: A Területfejlesztési és Területrendezési Osztály szervezeti keretein belül a Békés Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatainak előkészítése, valamint azok elfogadását követő végrehajtása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A területfejlesztési referens munkaköri feladatai közé tartozik az területrendezési, vidékfejlesztési és koordinációs feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Békés Megyei Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, egyetemi szintű jogász, szociológus, földrajztanár vagy geográfus szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű agrár- (ezen belül környezetgazdálkodási agrármérnök, okleveles tájépítészmérnök, okleveles táj- és kertépítészmérnök, okleveles táj- és kertépítész szakos kertészmérnök), közgazdasági vagy műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; főiskolai szintű településmérnök vagy államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség,
 • Területrendezés vagy vidékfejlesztés területén szerzett legalább 1–3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Egyetem,
 • Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
 • Román nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
 • Francia nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű írásbeli és szóbeli kommunikáció,
 • Kiváló szintű rendszerszemlélet,
 • Kiváló szintű megbízható, precíz és jól szervezett munkavégzés,
 • Kiváló szintű terhelhetőség, rugalmasság,
 • Kiváló szintű határozott fellépés,
 • Kiváló szintű prioritások meghatározására képes személyiség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Végzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • Nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályzati anyagban foglalt személyes adatainak és pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • A közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20) Kormányrendelet 8. §-a alapján az 1. melléklet szerinti magyar nyelvű önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TJO/124/2015 , valamint a munkakör megnevezését: területfejlesztési referens.
 • Személyesen: dr. Moka Eszter, Békés megye, 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: Személyes meghallgatás céljából azon pályázók kerülnek behívásra, akik a pályázati anyagot időben és hiánytalanul benyújtják, valamint meghallgatásukat a kiíró szükségesnek ítéli. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy az eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. április 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.bekesmegye.hu – 2015. április 2.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bekesmegye.hu honlapon szerezhet.