NoImageIcon_800x450

Álláshirdetés: területfejlesztési referens munkakör betöltésére

A Békés Megyei Önkormányzat a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal Területfejlesztési és Területrendezési Osztály

területfejlesztési referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Békés megye, 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: Területfejlesztési és vidékfejlesztési feladatok

Ellátandó feladatok: A települési önkormányzatok fejlesztéshez kapcsolódó projektmenedzsmenti feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Területrendezési, vidékfejlesztési, koordinációs és projektmenedzseri feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Békés Megyei Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, egyetemi szintű geográfus, közgazdasági vagy műszaki főiskolán szerzett oklevél, főiskolai szintű településmérnök, jogász, államigazgatási főiskolán szerezett oklevél,
 • projektmenedzsmentben szerzett– Legalább 3–5 év szakmai tapasztalat,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • ERFA-s fejlesztések menedzselésében szerzett– legalább 1–3 év szakmai tapasztalat,
 • Angol és/vagy román nyelvből társalgási szintű nyelvtudás – legalább 1–3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű írásbeli és szóbeli kommunikáció,
 • Kiváló szintű rendszerszemlélet,
 • Kiváló szintű határozott fellépés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Végzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • Nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak és a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20) Korm. rendelet 8. §-a alapján az 1. melléklet szerinti magyar nyelvű önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 25.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TJO/124-51/2015., valamint a munkakör megnevezését: területfejlesztési referens.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. október 27.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bekesmegye.hu honlapon szerezhet.