NoImageIcon_800x450

Álláshirdetés: pályázati kiíírás – gépkocsivezető munkakör betöltésére

A Békés Megyei Önkormányzat pályázatot hirdet

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal Titkársági és Jogi Osztály

gépkocsivezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő, munkaidőkerettel, vezénylés szerint

A munkavégzés helye: Békés megye, 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.

Ellátandó feladatok: A gépkocsivezető feladata és kötelessége gondoskodni a felelősségi körébe rendelt gépjármű és tartozékai biztonságos üzemeltetéséről, ápolásáról, előírás szerinti, biztonságos tárolásáról, menetlevél eseményszerű, pontos vezetéséről.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A Békés Megyei Önkormányzat és a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal gépkocsivezetői és anyagmozgatási feladatainak ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások: Jogállására, illetmény megállapítására és juttatásokra a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Magyar állampolgárság,
  • Cselekvőképesség,
  • Büntetlen előélet,
  • Középfokú képesítés, érettségi,
  • Gépkocsivezetői, anyagmozgatási területen szerzett legalább 2-3 év szakmai tapasztalat.
  • PÁV I. kategóriás jogosítvány,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Végzettséget igazoló okirat(ok) másolata
  • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak és a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
  • Szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 20.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati azonosító számot: TJO/124-94/2015, valamint a munkakör megnevezését: gépkocsivezető.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: Személyes meghallgatás céljából azon pályázók kerülnek behívásra, akik a pályázati anyagot időben és hiánytalanul benyújtják, valamint meghallgatásukat a kiíró szükségesnek ítéli. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy az eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. november 30.