NoImageIcon_800x450

Álláshirdetés: pályázati kiírás – pénzügyi referens munkakör betöltésére

A Békés Megyei Önkormányzat a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal Titkársági és Jogi Osztály

pénzügyi referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű 2017.09.01 –ig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Békés megye, 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: Pénzügyi és számviteli feladatok

Ellátandó feladatok: Nemzetiségi önkormányzatokkal összefüggő feladatok. Gazdálkodási szabályzatokban foglalt feladatok. Az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő Kft-k teljes pénzügyi, számviteli feladatainak végrehajtása. Rendszeres és nem rendszeres illetményekkel összefüggő feladatok. Beszámolók készítéséhez kapcsolódó referensi feladatok.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A Békés Megyei Önkormányzat és a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal pénzügyi, gazdálkodási, könyvelési és költségvetéssel kapcsolatos feladatainak ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzata és Ügyrendje. rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Magyar állampolgárság,
  • Cselekvőképesség,
  • Büntetlen előélet,
  • Főiskola, Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati oklevél; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés.,
  • pénzügy, számvitel területén szerzett – legalább 1–3 év szakmai tapasztalat,
  • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Végzettséget igazoló okiratok másolata
  • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak és a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
  • A közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi statisztikai adatgyűjtésre, valamint tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Kormányrendelet 8. §-a alapján az 1 mellékelt szerinti magyar nyelvű önéletrajz.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2016. január 4. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. december 1.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TJO/124-93/2015 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi referens.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: Személyes meghallgatás céljából azon pályázók kerülnek behívásra, akik a pályázati anyagot időben és hiánytalanul benyújtják, valamint meghallgatásukat a kiíró szükségesnek ítéli. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy az eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. december 23.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bekesmegye.hu honlapon szerezhet.