NoImageIcon_800x450

Álláshirdetés

Békés Megyei Önkormányzat

a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal
Területfejlesztési és Területrendezési Osztály

osztályvezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 1. melléklet 125. Területfejlesztési és vidékfejlesztési feladatok

Ellátandó feladatok:

Közreműködik a Békés Megyei Önkormányzat feladatát képező megyei kutatás-fejlesztési, innovációs, vállalkozás- és gazdaságfejlesztési feladatellátás megszervezésében, koordinálásában. Az elfogadott megyei programokhoz kapcsolódóan végzi a megyei projektek tervezésével, lebonyolításával kapcsolatos szervezési és koordinációs feladatokat. Közreműködik a Békés Megyei Önkormányzat saját fejlesztéseinek, és a Békés Megyei Önkormányzat közreműködésével megvalósuló fejlesztések előkészítésében, és végrehajtásában. A Békés Megyei Önkormányzat jogszabályokban meghatározott feladatainak megfelelően koordinatív segítséget nyújt a települések fejlődését elősegítő projektek, pályázatok elkészítéséhez, megvalósításához. A Békés Megyei Önkormányzat jogszabályokban meghatározott feladatainak megfelelően elősegíti és koordinálja a települések együttműködését az infrastruktúrafejlesztés megoldásában.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény és más kapcsolódó jogszabályokból a Békés Megyei Önkormányzatra háruló, a területfejlesztési és területrendezés feladatkörébe tartozó kötelező és az ezekkel összefüggő, a Közgyűlés által felvállalt kapcsolódó feladatok elvégzése.

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 12

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Békés Megyei Önkormányzati Hivatal KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATRÓL szóló 1/2015. (II. 16.) jegyzői rendelkezés rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, közgazdász, vidékfejlesztési mérnök, jogász,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Közigazgatási szakvizsga,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Egyetem, tájépítész mérnök,
 • Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
 • Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
 • projektmenedzseri – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű szervező,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Végzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • Nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak és a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • A 45/2012. (III. 20) Korm. rendelet 8. §-a alapján az 1. melléklet szerinti magyar nyelvű önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 29.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TTO/95-61/2016 , valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 30.