NoImageIcon_800x450

Álláshirdetés: pályázati kiírás – jogi referens munkakör betöltésére

Békés Megyei Önkormányzat

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Békés Megyei Önkormányzati Hivatal
Titkársági- és Jogi Osztály

jogi referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozott idejű 2020.12.31-ig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Békés megye, Árpád Békéscsaba, sor 18. .

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
3. melléklet 59. Jogi- és igazgatási feladatkör

Ellátandó feladatok:
• Előkészíti a feladatkörét érintő belső szabályzatokat.
• Ellátja a Közgyűlési döntések előkészítésének szervezési, végrehajtási feladatait. Jogi kontrollt, szakmai támogatást biztosít a személyügyekkel kapcsolatos feladatok elvégzéséhez, személyügyi szabályzatok elkészítéséhez.
• Végrehajtja, és jogi kontrollt gyakorol a közérdekű adatok nyilvánossá tételével kapcsolatos feladatok esetében. Közreműködik az országgyűlési képviselők, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, az Európai Parlament tagjainak, valamint a nemzetiségi önkormányzatok, valamint a megyei közgyűlés tagjainak választásában, továbbá az országos és megyei népszavazással kapcsolatos feladatok ellátásában.
• Részt vesz a közgyűlési előterjesztések, döntési javaslatok törvényességi ellenőrzésében.
• Közreműködik a Közgyűlés rendeleteinek folyamatos jogharmonizálásában.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
jogi- és igazgatási

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a(z) Békés Megyei Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései és belső szabályzatai az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Egyetem, jogász,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• B kategóriás jogosítvány,
• Közigazgatási szakvizsga,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak és a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
• A közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20) Korm. rendelet 8. §-a

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
• Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
• Közigazgatásban szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:
2019. március 25.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TJO/48/2019, valamint a munkakör megnevezését: jogi referens.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatokat az aljegyző értékeli. A kiválasztott pályázókat a szóbeli interjún hallgatja meg. A pályázat eredményéről a pályázók írásos (elektronikus) értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje:
2019. március 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.bekesmegye.hu

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.