NoImageIcon_800x450

Álláshirdetés: pályázati kiírás – pénzügyi referens munkakör betöltésére

Békés Megyei Önkormányzat

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal
Titkársági- és Jogi Osztály
pénzügyi referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020.12.31 –ig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Pénzügyi és számviteli feladatok

Ellátandó feladatok:

A rendszeres és a nem rendszeres illetményekkel összefüggő feladatok. Könyvelési feladatok. Nemzetiségi önkormányzatokkal összefüggő feladatok. Gazdálkodási szabályzatokkal kapcsolatos feladatok. Beszámolók készítéséhez kapcsolódó referensi feladatok. Nemzetiségi Önkormányzatok gazdálkodásával kapcsolatos referensi feladatok.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Békés Megyei Önkormányzat és a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal pénzügyi, gazdálkodási, könyvelési és költségvetéssel kapcsolatos feladatainak ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a(z) A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzata és Ügyrendje az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati oklevél; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Mérlegképes könyvelői képesítés államháztartási szakon

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • KIRA program felhasználói ismerete – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásával kapcsolatos – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Végzettséget igazoló okiratok másolata

 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak és a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

 • A közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi statisztikai adatgyűjtésre, valamint tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Kormányrendelet 8. §-a alapján az 1 mellékelt szerinti magyar nyelvű önéletrajz.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:

2019. április 29.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TJO/48/2019, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi referens.

 • Elektronikus úton Dr. Horváth Mihály részére a dr.horvath.mihaly@bekesmegye.hu e-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes meghallgatás céljából azon pályázók kerülnek behívásra, akik a pályázati anyagot időben és hiánytalanul benyújtják, valamint meghallgatásukat a kiíró szükségesnek ítéli. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy az eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

A pályázat elbírálásának határideje:

2019. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.kozigallas.gov.hu – 2019. április 12.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bekesmegye.hu honlapon szerezhet.