NoImageIcon_800x450

Álláshirdetés: pályázati kiírás – jegyzői munkakör betöltésére

Békés Megyei Önkormányzat Elnöke

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal

jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye: Békés megye, 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal vezetése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és más jogszabályok által a jegyző feladat és hatáskörébe utalt teendők ellátása.

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 42

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

Magyar állampolgárság,

Cselekvőképesség,

Büntetlen előélet,

Egyetem, állam- és jogtudomány doktori képesítés és vagy közgazdász képesítés, és jogi vagy közigazgatási szakvizsga,

ECDL

B kategóriás jogosítvány,

Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti szakmai önéletrajz

Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak és a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

közbeszerzési referens,

jegyzői vagy aljegyzői munkakörben szerzett – Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

projektmenedzselésben eltöltött – Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balatoni Erika titkárságvezető nyújt, a 66/441-141/ 103-mas telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TJO/49- 26/2019., valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Békés Megyei Önkormányzat elnöke bírálja el, fenntartva magának a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 11.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bekesmegye.hu honlapon szerezhet.