NoImageIcon_Megye_800x450

Álláshirdetés: pályázati kiírás – aljegyzői munkakör betöltésére

Békés Megyei Önkormányzat Elnöke
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Békés Megyei Önkormányzati Hivatal
aljegyző
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozatlan időre szól.
A munkavégzés helye:
Békés megye, 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
aljegyző
Ellátandó feladatok:
A jegyző távollétében annak helyettesítése, a jegyző által meghatározott rend szerint.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal jegyzője által az aljegyző hatáskörébe utalt teendők ellátása.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal közszolgálati szabályzata az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Egyetem, állam- és jogtudományi doktori képesítés,
• jegyzői- aljegyzői munkakörben szerezett – Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,
• B kategóriás jogosítvány,
• Közigazgatási szakvizsga,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak és a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
• A a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti önéletrajz
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje:
2020. szeptember 30.
A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TJO/56-2/2020 , valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
Személyes meghallgatás céljából azok a pályázók kerülnek behívásra, akik a pályázati anyagot határidőn belül és hiánytalanul benyújtják, valamint meghallgatásukat a kiíró szükségesnek ítéli. A pályázatokat a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal jegyzőjének javaslatára tekintettel a Békés Megyei Önkormányzat Elnöke bírálja el. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy az eljárást eredménytelennek nyilvánítja.
A pályázat elbírálásának határideje:
2020. október 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.kozigallas.hu – 2020. szeptember 1.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bekesmegye.hu honlapon szerezhet.