Álláshirdetés: területfejlesztési referens

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése
alapján
pályázatot hirdet

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal Területfejlesztési és Területrendezési
Osztály Projektmendzsmenti Csoport

területfejlesztési referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Békés megye, 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
Területfejlesztési és vidékfejlesztés feladatok

Ellátandó feladatok:
Európai Uniós és hazai finanszírozású – elsősorban TOP és TOP Plusz – projektekhez kapcsolódó projektmenedzseri feladatok

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Települési önkormányzatok, egyéb kedvezményezettek pályázataihoz kapcsolódó feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Békés Megyei Önkormányzati Hivatal Közszolgálati szabályzata az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Főiskola, Felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés.,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• B kategóriás jogosítvány,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,
• projektmendelésben szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Végzettséget igazoló dokumentumok másolata
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a Kttv. 84-85. §-aiban meghatározott összeférhetetlenség a pályázat benyújtásakor fennáll-e
• Fényképes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint
• Arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:
2021. november 30.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal Területfejlesztési és Területrendezési Osztály Projektmendzsmenti Csoport címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TJO/139/2021. , valamint a munkakör megnevezését: területfejlesztési referens.
• Elektronikus úton Dr. Horváth Mihály részére a dr.horvath.mihaly@bekesmegye.hu e-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az érvényes pályázók személyes meghallgatása után a jegyző dönt, továbbá fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. A sikertelenül, illetve érvénytelenül pályázók részére a pályázati anyag visszaküldésre kerül.

A pályázat elbírálásának határideje:
2021. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• www.bekesmegye.hu – 2021. november 8.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bekesmegye.hu honlapon szerezhet.