Álláshirdetés: aljegyző

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése
alapján
pályázatot hirdet

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal

aljegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:
Békés megye, 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet
alapján a munkakör betöltője által ellátandó aljegyzői feladatok

Ellátandó feladatok:
A jegyző távollétében annak helyettesítése, a jegyző által meghatározott rend szerint.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal jegyzője által az aljegyző hatáskörébe utalt teendők ellátása.

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:
Titkársági és Jogi Osztály

Az irányítása alá tartozó személyek száma:
39

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Békés Megyei Önkormányzati Hivatal Közszolgálati szabályzata az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Egyetem, állam- és jogtudományi doktori képesítés,
• vezetői – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
• B kategóriás jogosítvány,
• Közigazgatási szakvizsga,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Középfokú képesítés, Közbeszerzési referens,
• Jegyzői, aljegyzői munkakörben szerzett – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Fényképes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint
• Végzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok másolata
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy az erkölcsi bizonyítvány igényléséről szóló igazolás)
• Arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
• A pályázó nyilatkozata arról, hogy a Kttv. 84-85. §-aiban meghatározott összeférhetetlenség a pályázat benyújtásakor fennáll-e

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:
2021. november 29.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal Területfejlesztési és Területrendezési Osztály Projektmendzsmenti Csoport címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TJO/139-2/2021., valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.
• Elektronikus úton Dr. Horváth Mihály részére a dr.horvath.mihaly@bekesmegye.hu e-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az érvényes pályázók személyes meghallgatása után a jegyző dönt, továbbá fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. A sikertelenül, illetve érvénytelenül pályázók részére a pályázati anyag visszaküldésre kerül.

A pályázat elbírálásának határideje:
2021. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• www.bekesmegye.hu – 2021. november 12.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bekesmegye.hu honlapon szerezhet.