A program bemutatása

Kedvezményezett neve:
Békés Megyei Önkormányzat

Projekt címe:
Felzárkózás-politikai együttműködések támogatása Békés megyében

Projekt azonosító száma:
EFOP-1.6.3.-17-2017-00013

Szerződött támogatás összege:
57.000.000 forint

Támogatás mértéke (%):
100%

Projekt tervezett befejezési dátuma:
2020. 12. 31.

A projekt célja:
a megyei szintű koordinációs és konzultációs rendszer kialakítása annak érdekében, hogy a felzárkózás-politikai együttműködések ne csak országosan és helyi, esetlegesen járási-, hanem a közigazgatás következő szintjén, a megyei szinten is kialakuljanak, rendszeressé váljanak, és esélyteremtő módon hassanak vissza az egyes települések lakosságának életére, növelve a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést.

A projekt leírása:
A felhívás keretében támogatásra kerülő megyei szintű együttműködések hatékonyabbá teszik a feladatellátást és az önkormányzatok közötti párbeszédet valamint tudáscserét, ezáltal segítik a szolgáltatási hiányok felszámolását, meglévő eszközök, szolgáltatások összehangolását. Egyúttal a települési önkormányzatok számára a helyi esélyegyenlőségi programjaik (HEP) elkészítéséhez, felülvizsgálatához, végrehajtásához is inputtal szolgálhatnak.
A projekt középpontjában a partnerekkel való közös gondolkodás, a közös problémamegoldás képességének fejlesztése áll, melynek következtében lehetőség nyílik a problémák megyei szintű kezelésére, konkrét beavatkozások kidolgozására.
Az esélyegyenlőségi program eredményes végrehajtása érdekében kiemelt fontosságú, hogy a települési önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, közszolgáltató intézmények, oktatási intézmények, a megyei kormányhivatal valamint a közigazgatáson kívüli szereplők (civil, egyházi, gazdasági szféra képviselői) is aktívan bevonásra kerüljenek, velük valós együttműködések alakuljanak ki.
Ezen cél elérésére biztosítanak lehetőséget a Megyei Felzárkózási Fórum és munkacsoportjainak rendszeres ülései, valamint a közösségi együttműködést erősítő tematikus rendezvénysorozatok, melyek a projekt megvalósítása során rendszeres időközönként megrendezésre kerülnek.

Aktuális

Megyei Felzárkózási Fórumot tartottak Békés megyében

A Békés Megyei Önkormányzat a Széchenyi 2020 program keretében 100%-os támogatási intenzitású 57 millió forintos összegű támogatást nyert az EFOP–1.6.3–17–2017-00013 azonosító számú „Felzárkózás-politikai együttműködések támogatás Békés megyében” című projekt megvalósításához. A pályázat 2018. január 1-jével megkezdődött, zárása 2020. december 31-én várható.

A projekt legfőbb célkitűzése a célcsoportok (romák, mélyszegénységben élők, gyerekek, nők, idősek, fogyatékkal élők) szolgáltatási hiányainak, problémáinak feltárása, a beavatkozási területek feltérképezése. A projekt keretében létrejövő Megyei Felzárkózási Fórum és az általa létrehozott munkacsoportok ülésein, valamint a tematikus rendezvénysorozaton a közreműködő szakemberek létrehoznak – a feltárt szolgáltatási hiányokon alapuló és a megoldásokat is tartalmazó – szolgáltatási út térképet.
A megyei felzárkóztatási fórum a teljes projektidőszak alatt évente kétszer ülésezik, míg a munkacsoportok havonta. A projekt keretében generált megyei szintű együttműködések megerősítése és fenntarthatósága érdekében Megyei Esélyteremtő Paktumot is megalkotnak a közreműködők.

A kiemelt projekthez kapcsolódóan a Békés Megyei Önkormányzat 2018. november 29-én megtartotta a második fórumot, ahol a romákat, mélyszegénységben élőket, gyerekeket, nőket, időseket és fogyatékkal élőket képviselő munkacsoportvezetők és az állami, önkormányzati és egyházi partnerek, valamint a nemrégiben civil pályáztatás útján jelentkező megyei civil szervezetek képviselői vettek részt.

Zalai Mihály, a Békés Megyei Közgyűlés elnöke kiemelte a téma és a projekt fontosságát, majd ezt követően bemutatkoztak a megyei szakemberekből álló munkacsoportok. Balázsné Nelhübel Henriette a fogyatékkal élők, Toszeczky Renáta a romák, mélyszegénységben élők és a nők, Kovács Edina az idősek és gyerekek munkacsoport vezetője ismertette az előttük álló munkát.

A Megyei Felzárkózási Fórumon résztvevő szakemberek és szervezetek képviselői mindannyian megegyeztek abban, hogy a kijelölt célcsoportokkal kapcsolatos problémák feltárása, összegyűjtése és megoldási lehetőségeinek megfogalmazása Békés megyére vonatkozóan, a jövőre nézve nélkülözhetetlen fontosságú. A fórum végén a résztvevők elfogadták az ügyrendet, valamint előrevetítették a következő ülés várható időpontját és tematikáját.

 

Pályázati felhívás – civil szervezetek részére

Rendezvények

Az EFOP-1.6.3-17-2017-00013 azonosító számú, Felzárkózás-politikai együttműködések támogatása Békés megyében elnevezésű projektben 4 különböző tematikus rendezvényt kíván megvalósítani a Békés Megyei Önkormányzat.

I. Életvezetési tanácsadás rendezvény
A program célja: A program célja a résztvevő egyéni személyiségfejlesztése, a hétköznapi helyzetekben felmerülő hangulati, érzelmi, kapcsolati problémák kezelése, enyhítése. A résztvevők a beszélgetések során megismerik saját érzéseiket, kapcsolataikat, motivációikat.
A program további célja, hogy az egyének az esetleges problémák megoldására új ötleteket, új szemléletmódokat ismerjenek meg.
A résztvevők reális önismeretét alapul véve az életük nehézségeit feltérképezve, a munka világába való helytállásuk segítése valós élethelyzetekre, szituációkra épülő, a munkaerőpiacon jól hasznosítható gyakorlati ismeretek átadása révén. A műhelymunkák vegyes csoportokkal kerülnek megtartásra.

II. Családi életvitelre nevelés rendezvény
A program célja: A program célja, hogy a résztvevők a beszélgetések során megismerjék saját érzéseiket, kapcsolataikat, motivációikat. A résztvevők megismerkednek a családosok mindennapjaival, társadalmi fogadtatásukkal, a nagycsaládosokkal szembeni előítéletek meglétével.
A program további célja, hogy az egyének az esetleges problémák megoldására új ötleteket, új szemléletmódokat ismerjenek meg.
A résztvevők reális önismeretét alapul véve az életük nehézségeit feltérképezve, a munka világába való helytállásuk segítése valós élethelyzetekre, szituációkra épülő, a munkaerőpiacon jól hasznosítható gyakorlati ismeretek átadása révén. A műhelymunkák vegyes csoportokkal kerülnek megtartásra.

III. Adósságkezelési tanácsadás rendezvény
A program célja: A program célja, hogy a foglalkozás során adósságuk kezeléséhez kapjanak segítséget a résztvevők.
A beszélgetések során bizalommal forduljanak a szakértőkhöz, választ kapjanak az adósságaikkal kapcsolatos kérdéseikre.
A program további célja, hogy a résztvevők a jövőbeli pénzügyeikkel kapcsolatban tanácsokat, ötleteket kapjanak a rendezvény során, melyeket valóban hasznosítani tudnak a közeljövőben. A műhelymunkák vegyes csoportokkal kerülnek megtartásra.

IV. Pénzügyi integráció rendezvény
A program célja: A program célja, hogy a foglalkozás során pénzügyi tudatosságot tanuljanak a résztvevők.
A beszélgetések során bizalommal forduljanak a szakértőkhöz, választ kapjanak a pénzügyekkel kapcsolatos kérdéseikre.
A program további célja, hogy a résztvevők a jövőbeli befektetéseikkel kapcsolatban tanácsokat, ötleteket kapjanak a rendezvény során, melyeket valóban hasznosítani tudnak a közeljövőben. A műhelymunkák vegyes csoportokkal kerülnek megtartásra.

Dokumentumok

Tudásmegosztás

Kapcsolat

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal
5601, Békéscsaba, Árpád sor 18., Pf. 118.
Telefonszám: +36-66-441-141
E-mail cím: onkormanyzat@bekesmegye.hu

Méhi Gabriella, projektmenedzser
E-mail cím: mehi.gabriella@bekesmegye.hu

Szabó Szilvia, felzárkóztatási munkatárs
E-mail cím: szabo.szilvia@bekesmegye.hu