Békés Megye Képviselő-testületének pályázati felhívása: felsőoktatási intézmények hallgatóinak gyakorlati hely biztosítására

Címkézve: 

 • Szerző
  Bejegyzés
 • #2387

  admin
  Kulcsmester

  Békés Megye Képviselő-testületének pályázati felhívása felsőoktatási intézmények hallgatóinak gyakorlati hely biztosítására. A Békés Megyei Önkormányzat saját forrásainak terhére támogatni kívánja a diploma megszerzése és ezzel a tanulmányaik lezárása előtt álló, egyetemi oktatásban résztvevő fiatalok gyakorlat szerzését Békés megyében.

  A kötelezően elvégzendő gyakorlat időszakában fel kívánja kelteni a fiatalok érdeklődését a Békés megyei munka lehetőségek iránt. Az összefüggő szakmai gyakorlat teljesítése alatt a hallgatók munkatapasztalatot szerezhetnek a Békés Megyei Önkormányzati Hivatalnál, illetve a Békés Megyei Önkormányzat fenntartásában működő valamely intézménynél.

  1. Támogatás célja

  A Békés Megyei Önkormányzat saját forrásainak terhére támogatni kívánja a diploma megszerzése és ezzel a tanulmányaik lezárása előtt álló, egyetemi oktatásban résztvevő fiatalok gyakorlat szerzését Békés megyében. A kötelezően elvégzendő gyakorlat időszakában fel kívánja kelteni a fiatalok érdeklődését a Békés megyei munka lehetőségek iránt.

  Az összefüggő szakmai gyakorlat teljesítése alatt a hallgatók munkatapasztalatot szerezhetnek a Békés Megyei Önkormányzati Hivatalnál, illetve a Békés Megyei Önkormányzat fenntartásában működő valamely intézménynél:

  • Békés Megyei Tudásház és Könyvtár,
  • Békés Megyei Levéltár
  • Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága
  • Békés Megyei Napsugár Bábszínház
  • Békés Megyei Jókai Színház
  • Farkas Gyula Közoktatási Intézmény
  • Harruckern János Közoktatási Intézmény
  • Hunyadi János Közoktatási Intézmény
  • Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi, Rehabilitációs és Módszertani Központ
  • Pándy Kálmán Kórház
  • Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum
  • Békés Megyei Körös-menti Szociális Centrum
  • Békés Megye Képviselő-testülete Ellátó és Szolgáltató Szervezete
  2. A foglalkoztatás jogszabályi háttere
  • Törvényi háttér: a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.), a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.)
  • Foglalkoztatási forma: gyakorlati képzés
  3. Program megnevezése:

  Felsőoktatási intézmények hallgatóinak gyakorlati hely biztosítása

  4. Igénybejelentésre jogosultak:

  a felsőoktatásban résztvevő érvényes hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók

  5. Támogatható:

  az összefüggő, kötelező szakmai gyakorlat

  6. Pénzügyi feltételek
  • Támogatás jogcíme: Az Ftv. 48. § (3) bekezdése szerint: hallgatói munkadíj
  • Támogatás mértéke: hetente a legkisebb kötelező munkabér (minimálbér) havi összege tizenöt százalékának megfelelő összeg
  • Támogatás futamideje: az összefüggő, kötelező szakmai gyakorlat időtartama
  7. Támogatott foglalkoztatási forma:

  szakmai gyakorlat

  8. Foglalkoztató vállalja, hogy
  • a hallgatóval az Ftv. 46. § (10) bekezdése szerint hallgatói munkaszerződést köt. A hallgatói munkaszerződés alapján munkát végző hallgató foglalkoztatására az Mt. rendelkezéseit megfelelően alkalmazza.
  • biztosítja a szakmai gyakorlaton résztvevő fiatal részére a megfelelő munkafeltételeket
  9. Előnyben részesül az a pályázó, aki:
  • Békés megyében állandó lakhellyel, illetve
  • magasabb tanulmányi átlaggal rendelkezik
  10. A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:
  • önéletrajz
  • motivációs levél
  • utolsó lezárt félév indexmásolata
  • hallgatói jogviszony igazolás
  11. A pályázat benyújtásának helye, módja és határideje:
  • Békés Megyei Önkormányzati Hivatal Szakmai Felügyeleti Osztály, 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.
  • Ajánlott küldeményként
  • Határidő: 2010. szeptember 13. (postára adás)
  12. A pályázatok elbírálásának módja és határideje:
  • A Békés Megye Képviselő-testülete Művelődési, Oktatási, Sport Bizottsága dönt a beérkezett pályázatokról
  • Határidő: 2010. szeptember 30.
  13. További információk:

  Pápai Anna Mária oktatási referens:

  Telefon: 66/441-141/122 vagy 20/535-57-67
  E-mail: anna.papai@bekesmegye.hu

  Domokos László Békés Megye Képviselő-testületének elnöke