Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervek