Kedvezményezett neve:

Békés Vármegye Önkormányzata (Fő kedvezményezett); Mezőhegyes Városi Önkormányzat (Konzorciumi tag); Magyar Közút Nonprofit Zrt. (Konzorciumi tag).

Projekt címe:

„Mezőhegyes – Megyehatár kerékpárút hálózat fejlesztése új kerékpárforgalmi létesítmények építésével, 4444 és 4434 jelű utak kereszteződésében körfogalom kialakítása”

Szerződött támogatás összege:

Bruttó 2.418.146.623,- Ft.

Támogatás mértéke:

100%

A projekt tartalmának bemutatása:

A Békés Megyei Önkormányzat eredményesen pályázott a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-3.1.1-16 kódszámú, „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című felhívására, melynek a TOP-3.1.1-16-BS2 Békés Megyei Önkormányzat számára elkülönített kiemelt indikatív keretösszeg terhére a projekt mintegy 2,418 milliárd forint, 100% intenzitású vissza nem térítendő támogatásban részesült. A projekt megvalósításba konzorciumi partnerként a Mezőhegyes Városi Önkormányzat, valamint a Magyar Közút Nonprofit Zrt. került bevonásra.

A projekt keretében új különálló kerékpárforgalmi létesítmények épülnek az alábbiak szerint:

    • 4434 j út mellett A Mezőhegyes–Pitvaros-Csanádpalota összekötő kerékpárút kezdőszelvénye Mezőhegyes és Végegyháza között a 20-as major bekötő útjánál, a 4434. jelű út 50+877 km szelvényének környezetében található, végszelvénye pedig a Békés – Csongrád-Csanád megyehatáron a 4434. jelű út 57+365 km szelvényében van;
    • A 4434. jelű Gyula-Pitvaros-Makó összekötő út 52+820 km szelvényében csatlakozik a 4427. jelű Orosháza-Tótkomlós-Mezőhegyes összekötő út. Ebben a csomópontban kijelölt gyalogos átkelőhely, valamint kerékpáros átvezetést kerül kialakításra. A kerékpárút ezen szakasza a 4427. jelű út szelvényezés szerinti bal oldalán a 11-es major bekötő útjáig kerül kiépítésre;
    • Mezőhegyes belterületen a 4444. jelű Gyula-Battonya-Mezőhegyes összekötő út mentén a szelvényezés szerinti jobb oldalon kerül megvalósításra a kerékpárút a település határáig;
    • Mezőhegyes belterületen a Hársfa utcán a meglévő kerékpárút új hálózatba való bekötésével szintén kerékpárút szakasz létesül;

A tervezett kerékpárút hossza: 4434 és 4444 jelű utak melletti nyomvonal hossza: 7911,8 m; a 4427 jelű út melletti nyomvonal hossza: 2217 m; ; Mindösszesen: 10.128,8 m.

A projekt keretében az alábbi közlekedésbiztonságot növelő infrastrukturális fejlesztések valósulnak meg:

A nyomvonal a 4434. jelű és a 4444. jelű utak csomópontjában a kerékpárúttal együtt körforgalmú csomópont épül, amely négyágú R11 m belső sugarú. A Kossuth utca – Jókai utca – II. József körút forgalmát lebonyolító kereszteződésben jelentős közműátépítések történnek. A meglévő szennyvíz átemelő átépítése szükséges a csatlakozó vezetékkel együtt. A körforgalom környezetében lévő közvilágítás, hírközlési vezetékek átépítése ugyancsak megtörténik.

A projekt a kiérkezett támogatói döntés értelmében projektfejlesztéshez kötött, amely a támogatói döntésben foglaltakat követve, az ütemezésnek megfelelően projektfejlesztési szakaszban tart. A projektfejlesztés lezárását követően a projekt aloldal a projektfejlesztést lezáró Támogatási Szerződés módosításban foglaltak szerint kerül aktualizálásra.
A projektfejlesztés lezárását követően a projekt aloldal tartalma a megvalósítás szakaszait követve annak előre haladásával összhangban folyamatosan frissítésre kerül.

A projekt tervezett befejezési dátuma:

2023.11.30.

Projekt azonosító száma:

TOP-3.1.1-16-BS2-2020-00002


TOP-3.1.1-16-BS2-2020-00002 Mezőhegyes – Megyehatár kerékpárút hálózat fejlesztése
Alapkőletétel – 2022.03.22.

2022. március 22-én került sor a projekt keretében végzett beruházás alapkőletételére. A pályázatot a Békés Megyei Önkormányzat, a mezőhegyesi önkormányzat, valamint a Magyar Közút Nonprofit Zrt. közösen, konzorciumi formában valósítja meg. A projekt 100 százalékos, vissza nem térítendő EU-s forrásból épül, Békés megye kerékpárút-fejlesztései között az egyik legnagyobb kivitelezés. Az épített kerékpárforgalmi létesítmény összekapcsolódási pontja lesz Békés és Csongrád-Csanád megyének. Azok a grandiózus fejlesztések, amelyek Mezőhegyesen elkezdődtek, felteszik a várost a turizmus térképére. Fontos, hogy ezek a kerékpárutak folytatódjanak, összekapcsolódjanak más megyék kerékpárúthálózataival, és el lehessen jutni megyén belül is más turisztikai helyszínekre. A mezőgazdasági lehetőségeken túl ez a projekt az itt élők számára a boldogulásra, a megmaradásra ad újabb esélyt. A ménesbirtok történelmi hagyományaiból örökölt, speciális települészerkezete van Mezőhegyesnek. Tizenkét lakott major van Mezőhegyes külterületén napjainkban, négyet megközelít a most épülő kerékpárút, továbbá 4-5 vállalkozást, telephelyet is. A Lakosság négyötöde majorokban él, ezért is fontos ez a beruházás.
A Rendezvényen Erdős Norbert, államtitkár; Zalai Mihály, elnök; valamint Pap István Tibor polgármester mondott köszöntőt, melyet követően került sor a beruházás alapkövének letételére az épülő korforgalom környezetében.

A rendezvényről bővebben az alábbi elérésen olvashatnak: https://www.beol.hu/helyi-kozelet/2022/03/mezohegyesi-alapkoletetel-megyeket-kapcsol-ossze-az-uj-kerekparut

A projekt induló sajtóközleménye a következő linkről érhető el: Induló sajtóközlemény

 


TOP-3.1.1-16-BS2-2020-00002 Mezőhegyes – Megyehatár kerékpárút hálózat fejlesztése
Kivitelezés I. rész – 4427 jelű út melletti kerékpárforgalmi létesítmények építése

A lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött I. részre vonatkozó kivitelezési szerződés alapján az alábbi infrastruktúra kiépítésére került sor a megítélt támogatás felhasználásával. A létesítmények eredményes műszaki átadás-átvételi eljárása lezárult, az engedélyköteles szakaszok forgalomba helyezése megtörtént.

A projekt megvalósítása során az alábbi korábban a beruházás előtt KENYI nyilvántartásban nem szereplő létesítmény típusok épültek/létesültek:
• Mezőhegyes bel- és külterületén a 4427. jelű összekötő út (Komlósi út) 27+970 – 30+220 km sz. közötti szakaszán megépített, a 11-es Majorhoz vezető kerékpárút közúttól elválasztott két irányú önálló kerékpárút létesítmény, hossza 2217,0 fm.

A fenti létesítménytípuson kívül az alábbi további infrastruktúra került kiépítésre, amely szükségszerűek a létesült kerékpárforgalmi létesítmény működéséhez, továbbá a közlekedésbiztonsági előírások és a TOP-3.1.1-16 felhívás 3.4. pont szerinti előírások teljesítéséhez:
• 4427 jelű út 29+298 km sz. térségében (az Élővíz-főcsatorna 20+308,5 km sz.-ben) megépített kerékpáros híd;
• A fejlesztés tekintetében Közúti Biztonsági Audit jelentés készült engedélyes és kiviteli tervezési szakaszban.

A teljes fejlesztés a KENYI tervezési nyomvonal rétegére a beruházás megkezdését megelőzően már feltöltésre került, jelenleg is elérhető.
A 4427 jelű út tekintetében az elkészült létesítmény a KENYI nyilvántartás bejegyzése megtörtént.


TOP-3.1.1-16-BS2-2020-00002 Mezőhegyes – Megyehatár kerékpárút hálózat fejlesztése
Kivitelezés II. rész – 4434-4444 jelű út melletti kerékpárforgalmi létesítmények építése, körforgalom kialakítása, a szakaszra vonatkozó kiviteli terv készítés

A lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött II. részre vonatkozó kivitelezési szerződés alapján az alábbi infrastruktúra kiépítésére került sor a megítélt támogatás felhasználásával. A szerződésben vállalt kiviteli tervdokumentáció elkészült, az a Megrendelőnek határidőben átadásra került. A létesítmények eredményes műszaki átadás-átvételi eljárása lezárult, az engedélyköteles szakaszok forgalomba helyezése megtörtént.

A projekt megvalósítása során az alábbi korábban a beruházás előtt KENYI nyilvántartásban nem szereplő létesítmény típusok épültek/létesültek:
• Mezőhegyes bel- és külterületén, a 4434. és 4444. jelű összekötő utak mentén megépített kerékpárút, illetve gyalog- és kerékpárút szakaszok, kerékpáros híd, kerékpáros vasúti átjáró közúttól elválasztott két irányú önálló kerékpárút, valamint elválasztott és elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút szakaszok: 7911,8 fm.

A fenti létesítménytípuson kívül az alábbi további infrastruktúra került kiépítésre, amely szükségszerűek a létesült kerékpárforgalmi létesítmény működéséhez, továbbá a közlekedésbiztonsági előírások és a TOP-3.1.1-16 felhívás 3.4. pont szerinti előírások teljesítéséhez:
• 4434. jelű összekötő út (II. József körút) 53+687 km sz. mellett bal oldalon, az Élővíz-főcsatorna 20+371 cskm szelvényében épített kerékpáros híd;
• 125 sz. Mezőtúr – Orosháza – Mezőhegyes – Battonya vasútvonal 722+14,80 hm sz.-ben új szintbeni kerékpáros vasúti átjáró;
• 4444. jelű Gyula–Battonya–Mezőhegyes és 4434. jelű Gyula–Pitvaros–Makó összekötő út kereszteződésében kialakított körforgalmú csomópont;
• A fejlesztés tekintetében Közúti Biztonsági Audit jelentés készült engedélyes és kiviteli tervezési szakaszban.

A teljes fejlesztés a KENYI tervezési nyomvonal rétegére a beruházás megkezdését megelőzően már feltöltésre került, jelenleg is elérhető.
A 4434-4444 jelű utak, valamint a Hársfa út esetében az elkészült létesítmények KENYI nyilvántartás bejegyzése megtörtént.


TOP-3.1.1-16-BS2-2020-00002 Mezőhegyes – Megyehatár kerékpárút hálózat fejlesztése
Szemléletformáló kampány megvalósítása

A Békés Vármegye Önkormányzata (fő kedvezményezett), a Mezőhegyes Városi Önkormányzat és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. (konzorciumi tagok) által elnyert, TOP-3.1.1-16-BS2-2020-00002 azonosítószámú, „Mezőhegyes – Megyehatár kerékpárút hálózat fejlesztése új kerékpárforgalmi létesítmények építésével, 4444 és 4434 jelű utak kereszteződésében körfogalom kialakítása” című projekt kötelezően megvalósítandó elemeként szemléletformáló kampány került megvalósításra 2022.11.04. – 2023.09.04. közötti időszakban. A tevékenységet a PROJMEN Kft. végezte, kiválasztására közbeszerzési eljárás keretében került sor.

A szemléletformáló kampány célja, hogy a projektben megvalósult kerékpárút használatára buzdítsuk Mezőhegyes felnőtt lakosságát, valamint az iskolás és az óvodás korú gyermekeket. Célunk, hogy a munkába és iskolába való kerékpározás népszerűsítése mellett minél több kerékpáros turistát is a megyébe vonzzunk. Ezen célok elérése érdekében az alábbi kampány-elemek kerültek megvalósításra.

• A részletes szemléletformáló kampányterv kidolgozása
• Rajzpályázat óvodai korosztály részére – kerékpáros tematikában (2023. március hó)
• Kétfordulós (online + rendezvény) iskolai vetélkedő (2023. március hó)
• Információs kiadvány I. – Kerékpáros kisokos (1000 pld.)
• Információs kiadvány II. – Térségi kerékpáros kiadvány (1000 pld.)
• Szent György Napok Programsorozathoz kapcsolódó, tárgyi projektet népszerűsítő rendezvény (2023.április)
• Bringázz a Munkába, bringázz a suliba! népszerűsítő rendezvénysorozat (2023. június)
• Projektzáró túra a lakosság és gyermekeik számára (2023. június)
• Sajtónyilvános projektzáró túra a projektben részt vevő szakemberek és meghívott vendégek számára (2023. szeptember)

A szemléletformáló kampány megvalósításának eredményeképpen Mezőhegyes felnőtt lakossága, valamint az általános iskolás és az óvodás korú gyermekek is várhatóan rendszeres használatba veszik a megépült kerékpárutat. Ezen kívül kiadványainkkal a kerékpáros turizmust is népszerűsítjük a megyében, így tervezetten ennek intenzitása is nőni fog.

A kampány eredményei számokban:

• 9 projektelem
• 2 vetélkedő gyermekek számára
• 2 elkészült kiadvány
• 4 rendezvény
• több mint 1000 közvetlenül elért fő

A kampány keretében készült kiadványok az alábbi linkek segítségével megtekinthetőek, letölthetőek:

Információs kiadvány I. – Kerékpáros kisokos
Információs kiadvány II. – Térségi kerékpáros kiadvány


TOP-3.1.1-16-BS2-2020-00002 Mezőhegyes – Megyehatár kerékpárút hálózat fejlesztése
Ünnepélyes projektzáró létesítmény átadó rendezvény – 2023.11.23.

Európai Uniós támogatás felhasználásával sikeresen megvalósult a „Mezőhegyes – Megyehatár kerékpárút hálózat fejlesztése új kerékpárforgalmi létesítmények építésével, 4444 és 4434 jelű utak kereszteződésében körforgalom kialakítása” című, TOP-3.1.1-16-BS2-2020-00002 azonosítószámú kiemelt projekt. A kötelező tájékoztatás és nyilvánossági tevékenység keretében az elkészült kerékpárút ünnepélyes projektzáró létesítmény átadó rendezvényére került sor a Csongrád-Csanád vármegyében megvalósított TOP-3.1.1-15-CS2-2019-00001 azonosítószámú, „Csanádpalota-Pitvaros-Mezőhegyes hivatásforgalmi kerékpárút megépítése” című projekt zárásával összhangban.

A rendezvény időpontja: 2023. november 23. 13:00

A rendezvény I. részének helyszíne:
Mezőhegyes 4434 jelű út melletti kerékpárforgalmi létesítmény szakasza;
Békés Vármegye és Csongrád-Csanád Vármegye határán épült kerékpáros híd.
Közreműködők, program:
Köszöntő – Gémes László, a Csongrád-Csanád Vármegyei Közgyűlés Elnöke;
Köszöntő – Zalai Mihály, a Békés Vármegyei Közgyűlés Elnöke;
SZALAG ÁTVÁGÁS, A LÉTESÍTMÉNYEK ÁTADÁSA

A rendezvény II. részének helyszíne:
Mezőhegyes Városi Önkormányzat I. emeleti díszterem;
5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22.
Közreműködők, program:
A Csongrád-Csanád Vármegyei kiemelt kerékpárút fejlesztési projekt rövid bemutatása
Előadó: Kékes-Szabó Kálmán;
A Békés Vármegyei kiemelt kerékpárút fejlesztési projekt rövid bemutatása
Előadó: Hencz Gyula;
Zárszó – Pap István Tibor, Mezőhegyes Város Polgármestere.


A projekt záró sajtóközleménye a következő linken érhető el: Záró sajtóközlemény


Békés Vármegye Önkormányzata

5601, Békéscsaba, Árpád sor 18., Pf. 118.

Telefonszám: +36-66-441-141

E-mail cím: onkormanyzat@bekesmegye.hu

Hencz Gyula, projektmenedzser
E-mail cím: hencz.gyula@bekesmegye.hu