Álláshirdetés: pályázati kiírás – jegyzői munkakör betöltésére

Békés Megyei Önkormányzat

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal

jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Békés Megyei Önkormányzati hivatal vezetése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és más jogszabályok által a jegyző feladat és hatáskörébe utalt teendők ellátása

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Titkársági- és Jogi Osztály, Területfejlesztési és Területrendezési Osztály

Az irányítása alá tartozó személyek száma:

32

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,

• Cselekvőképesség,

• Büntetlen előélet,

• Főiskola, a) jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettséggel vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettséggel vagy okleveles közgazdász szakképzettséggel,

• közigazgatásban szerzett vezetői – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

• Közigazgatási szakvizsga,

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

• A közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti szakmai önéletrajz

• Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak és a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:

2022. július 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Áprád sor 18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TJO/116/2022 , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

• Elektronikus úton Zalai Mihály részére a zalai.mihaly@bekesmegye.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Békés Megyei Önkormányzat elnöke bírálja el, fenntartva magának a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje:

2022. augusztus 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

kozigallas.gov.hu – 2022. június 27.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://www.bekesmegye.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

2022. június 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.