Felhívás versmondó versenyre: 300 éve szervezték újjá megyénket

Békés vármegye újraszervezésének 300. évfordulója alkalmából a Békés Megyei Önkormányzat és a Békéscsabai Jókai Színház versmondó versenyt hirdet.

A verseny célja: az évforduló alkalmából megyei, megyéhez kötődő írók műveinek felelevenítése.

Résztvevők köre: a versenyen valamennyi Békés megyében élő, itt iskolába járó felső tagozatos és középiskolás diák részt vehet.

Korcsoportok:
  1. Általános iskolák 5-8. évfolyamos tanulói
  2. Középiskolák tanulói

Jelentkezni iskolánként és korcsoportonként 2–2 versenyzővel lehet.

A részvétel feltétele: a versenyzőknek olyan íróktól származó verssel kell készülniük, akik valamilyen módon kötődnek Békés megyéhez (itt születtek, itt alkottak, itt élnek/éltek). A szabadon választott mű vagy annak részlete nem lehet hosszabb 3 percnél.

Jelentkezni: 2015. november 20-ig lehet a sztahovics.zsuzsa@bekesmegye.hu e-mail címen.

A jelentkezők írják meg:
  • nevüket, korukat
  • településük nevét
  • iskolájuk nevét, osztályukat
  • a kiválasztott vers címét, az alkotó nevét
  • saját elérhetőségüket.

A vetélkedő időpontja: előreláthatóan 2015. november 25. Az időpontról és a pontos helyszínről minden jelentkező a megadott elérhetőségen (telefon, e-mail) értesítést kap.

A zsűri: előadóművészekből, pedagógusokból áll.

Díjazás: mindkét korcsoportban az első három helyezettet jutalmazzuk, valamint különdíjat adunk át.