Tájékoztató falugondnoki és tanyagondnoki képzésről

A 2021. január 1. után benyújtott jelentkezések esetében…