Nemzetközi programok, nemzetközi kapcsolatok

Nemzetközi programok

A Magyarország–Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007–2013 a korábbi INTERREG IIIA (Magyarország) és Phare CBC (Románia) 2004 programok folytatásaként a 2007–2013 programozási időszakban került megvalósításra közös intézményrendszer és közös pénzügyi keretek alkalmazásával, a két ország szomszédos határvonalán.

Ezen időszakban határon átnyúló együttműködések fejlesztésére közel 248 millió euró részben közösségi (ERFA), részben nemzeti forrás állt rendelkezésre az érintett 8 megyében. A Békés Megyei Önkormányzat szavazati joggal delegált egy állandó tagot, valamint egy helyettes tagot a Magyarország–Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007–2013 (HURO) Közös Monitoring Bizottságába.

További részletek: www.huro-cbc.eu

A Románia és Magyarország között a 2014–2020 időszakban megvalósuló Határon Átnyúló Együttműködési Program előkészítésére létrejött a Közös Munkacsoport, amelynek ülésein az érintett határ menti megyék szintén 2 taggal vesznek részt. A határtérségre jutó teljes támogatási összeg 189 millió euró, kiegészítve hazai 5% finanszírozással.

A Program prioritástengelyei:

  1. Prioritási tengely: Közös védekezés valamint a közös értékek és források hatékony felhasználása (Együttműködés a közös értékek és források mentén)
  2. Prioritási tengely: A fenntartható határon átnyúló mobilitás fejlesztése és a szűk keresztmetszetek megszüntetése (Együttműködés a hozzáférhetőséget illetően)
  3. Prioritási tengely: A foglalkoztatás fejlesztése és a határon átnyúló munkaerő-mobilitás támogatása (Együttműködés a foglalkoztatás terén)
  4. Prioritási tengely: Az egészségügyi szolgáltatások fejlesztése (Együttműködés az egészségügyi ellátás és a megelőzés tekintetében)
  5. Prioritási tengely: A kockázat-megelőzés és katasztrófakezelés (Együttműködés a kockázat-megelőzés és a katasztrófakezelés tekintetében)
  6. Prioritási tengely: Határon átnyúló együttműködés támogatása intézmények és állampolgárok között (Intézmények és közösségek együttműködése)

További részletek: palyazat.gov.hu

Archivált dokumentumok megtekintése: itt.

Nemzetközi kapcsolatok