A program bemutatása

A Békés Megye Integrált Területi Programjának alátámasztásául szolgáló, széles körben társadalmasított komplex EFOP operatív beavatkozásokat és stratégiai elemeket is tartalmazó dokumentum, a Komplex Program vissza nem térítendő támogatással, 2015. december 31-ére lezárásra került.

A Békés Megyei Önkormányzat TÁMOP-7.2.1-11/K pályázati felhívásra benyújtott projektje Békés megye komplex felzárkóztatási programjának kidolgozását célozza, elsődlegesen az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (továbbiakban: EFOP) elemeire támaszkodva. A 2014–2020-as fejlesztési ciklusra való megyei felkészülés keretében összeállított Integrált Területi Program továbbfejlesztéseként a projekt során olyan fejlesztéseket tartalmazó megyei felzárkóztatási program került összeállításra, melynek megvalósítása túlmutat az EFOP és az egyes operatív programok keretein, komplex módon, több OP forrásait felhasználva hajtható végre, így biztosítva az EFOP programok fenntarthatóságát, a szinergiák kiaknázását, és a projektek eredményességének növelését.

A Komplex Program kidolgozása több főtevékenységet foglalt magába. Az 1. főtevékenysége, a „Stratégiai tervezés a komplex felzárkóztatásért”,melynek célja a 2014–2020-as EFOP programok helyi adottságainak felmérése, a fejlesztendő kulcsterületek kijelölése, a kulcsprojektek kimunkálási, ill. a fejlesztési módszertan kidolgozása volt. A 2. főtevékenység azt a célt fogalmazta meg, hogy a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program, a Vidékfejlesztési Program, a Románia – Magyarország Határon Átnyúló Együttműködés Program, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program, a „Kitörési pont a háztáji gazdaságok irányába” című Békés megyei közmunka pilot program, valamint az egyes intézkedések szerint külön-külön az EFOP programok közötti szinergiákat feltárja, illetve az egyes elemeket komplex módon kezelő, az egymásra épüléseket időrendben is bemutató roadmap-et alakít ki. 3. főtevékenységként kidolgozta a fejlesztési/felzárkóztatási stratégiákat a megye két komplex programmal fejlesztendő járására. A 4. főtevékenység, „A társadalmi egyeztetési mechanizmus lebonyolítása” folyamatosan és visszacsatolásokkal, 2–3-mérföld alapján történt meg.

Sajtóközlemény

Szinergia vizsgálati dokumentumok

Komplex felzárkóztatás módszertani dokumentumok

Járásfejlesztési stratégiák

Workshop és zárórendezvény fotógaléria

Roadmap

Prezentációk