Támogató: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Kedvezményezett neve: Békés Megyei Önkormányzat
A projekt címe: Testvér-megyék a kulturális örökség megőrzésének szolgálatában
Szerződött támogatás összege: 1.200.000 forint
Támogatás mértéke: 100 %

Közös projekt megvalósítása határon túli magyar lakta testvérmegyével együttműködésben. A projekt keretében a kulturális örökség ápolását célzó, értékőrző és közösségfejlesztő tevékenységek /helyi termék és érték bemutatók/ szervezésére kerül sor kiemelt jelentőségű rendezvényeken. Hargita megyében helyi termék és értékbemutató a Hargitai Megyenapok keretében, Békés megyében a Megyenap keretében “Kulturális örökségünk kincsei” esemény megrendezése. A projekt célja mindkét helyszínen a testvérmegyék helyi termékeinek, értékeinek ismertetése, népszerűsítése a kölcsönös együttműködés jegyében.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.09.30.
A projektazonosító száma: TTP-KP-1-2019/1-000303


 

Támogató: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Kedvezményezett neve: Békés Megyei Önkormányzat
A projekt címe: A magyar közösség céljait szolgáló kulturális, oktatási és kutatási programok támogatása
Alsó tagozatos diákok beiskolázási program
Szerződött támogatás összege: 1.000.000 forint
Támogatás mértéke: 100 %

A határon túli magyarokkal való kapcsolattartás évtizedek óta a Békés Megyei Önkormányzat egyik legfontosabb nemzetközi tevékenysége. Kárpátalján az utóbbi három évben növekedik a magyar iskolába beiratkozó gyerekek száma. Az iskolakezdés minden évben nagy anyagi terhet ró a szülőkre, különösen az első osztályba induló gyerekek részéről. A Békés Megyei Önkormányzat jelen pályázat által szeretné átvállalni a Kárpátaljai szülőktől a beiskolázási költségek egy részét, ezzel is ösztönözve a szülőket, hogy magyar tannyelvű iskolákba írassák gyermeküket. A pályázat révén a magyar iskolákba beiratkozott 2000 fő elsőosztályos gyerek számára szeretnénk egy tanszercsomagot átadni, mely tartalmazza az iskolakezdéshez szükséges legalapvetőbb tan- és írószereket ezzel erősítve a diákok kötödését az anyaországhoz, hagyományaink, nyelvünk ápolása és kultúránk megtartása érdekében.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.12.31
A projektazonosító száma: MKO-KP-1-2019/1-000553

logo_bethlen_hataron_tuli_altalanos