Kedvezményezett neve:

Békés Vármegye Önkormányzata

Konzorciumi partner neve:

Békés Vármegyei Kormányhivatal

A projekt címe:

Békés megyei foglalkoztatási együttműködések

A projekt azonosító száma:

TOP_PLUSZ-3.1.1-21-BS1-2022-00001

Szerződött támogatás összege:

4 248 982 999 Ft

Támogatás mértéke:

100 %

A projekt tervezett befejezési dátuma:

2027.12.31.

Békés Váregye Önkormányzata és a Békés Vármegyei Kormányhivatal konzorciuma 2022. január 13-án „Békés megyei foglalkoztatási együttműködések” címmel támogatási kérelmet nyújtott be a TOP_PLUSZ-3.1.1-21 kódszámú „Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” felhívására. A program 2022. március 01-én vette kezdetét és várhatóan 2027. december 31-én zárul.

A projekt célja:

A vármegyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés elsődleges célja, hogy komplex eszközrendszerével hozzájáruljon Békés vármegye gazdaságának fellendítéséhez, foglalkoztatási szintjének és a lakosság életszínvonalának növeléséhez. Ennek érdekében képzésekkel és foglalkoztatást támogató tevékenységekkel a célcsoportok munkaerőpiaci hátrányának csökkentése, új kompetenciák elsajátításának támogatásával a munkaerő minőségének javítása jelenik meg prioritásként.
A foglalkoztatási- és gazdaságfejlesztési együttműködés lebonyolítása során – a specifikus cél elérése érdekében – biztosítani fogjuk a hasonló típusú ágazati programokkal való szinergiát, az átfedések kiküszöbölésével, és a rendelkezésre álló források hatékony felhasználásával.
Összhangban Békés vármegye 2021-2027-es időszakra vonatkozó fejlesztési dokumentumaiban rögzített célokkal, és illeszkedve jelen projekt specifikus céljához, a foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés (paktum) a térségi kohézió biztosítása érdekében a program tevékenységeinek meghatározása során hangsúlyosan jeleníti meg kiemelten az országos átlagnál alacsonyabb foglalkoztatási szinttel rendelkező, kevésbé fejlett járásokban megvalósítandó beavatkozásokat.
A vármegyei területfejlesztési programban nevesített átfogó cél ezzel összhangban kiemelten kezeli a térségi szereplők között meglévő együttműködések erősítését, a helyi innovációs- és oktatási hálózat fejlesztését, a megyén belüli területi különbségek kiegyenlítését.
A tevékenységcsomag figyelembe veszi a koronavírus járvány kezelése kapcsán szerzett tapasztalatokat, és épít a modern infokommunikációs technológiákra is. Ennek megfelelően egyrészt a vármegyei paktumiroda biztosítja a munkahelyteremtést, és megtartást, valamint a munkavállalást segítő tájékoztatási tevékenységek infrastrukturális hátterét. Az irodában dolgozó szakemberek a különböző – más szereplők által szervezett – vármegyei eseményeken személyes tájékoztatást is nyújtanak.


Sajtóközlemény


Kapcsolat

Békés Vármegye Önkormányzata

5601, Békéscsaba, Árpád sor 18., Pf. 118.

Telefonszám: +36-66-441-141

E-mail cím: onkormanyzat@bekesmegye.hu