Kedvezményezett neve:

Békés Vármegye Önkormányzata (Fő kedvezményezett); Mezőhegyes Városi Önkormányzat (Konzorciumi tag); Magyar Közút Nonprofit Zrt. (Konzorciumi tag).

Projekt címe:

„Mezőhegyes – Megyehatár kerékpárút hálózat fejlesztése új kerékpárforgalmi létesítmények építésével, 4444 és 4434 jelű utak kereszteződésében körfogalom kialakítása”

Szerződött támogatás összege:

Bruttó 2.418.146.623,- Ft.

Támogatás mértéke:

100%

A projekt tartalmának bemutatása:

A Békés Megyei Önkormányzat eredményesen pályázott a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-3.1.1-16 kódszámú, „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című felhívására, melynek a TOP-3.1.1-16-BS2 Békés Megyei Önkormányzat számára elkülönített kiemelt indikatív keretösszeg terhére a projekt mintegy 2,418 milliárd forint, 100% intenzitású vissza nem térítendő támogatásban részesült. A projekt megvalósításba konzorciumi partnerként a Mezőhegyes Városi Önkormányzat, valamint a Magyar Közút Nonprofit Zrt. került bevonásra.

A projekt keretében új különálló kerékpárforgalmi létesítmények épülnek az alábbiak szerint:

    • 4434 j út mellett A Mezőhegyes–Pitvaros-Csanádpalota összekötő kerékpárút kezdőszelvénye Mezőhegyes és Végegyháza között a 20-as major bekötő útjánál, a 4434. jelű út 50+877 km szelvényének környezetében található, végszelvénye pedig a Békés – Csongrád-Csanád megyehatáron a 4434. jelű út 57+365 km szelvényében van;
    • A 4434. jelű Gyula-Pitvaros-Makó összekötő út 52+820 km szelvényében csatlakozik a 4427. jelű Orosháza-Tótkomlós-Mezőhegyes összekötő út. Ebben a csomópontban kijelölt gyalogos átkelőhely, valamint kerékpáros átvezetést kerül kialakításra. A kerékpárút ezen szakasza a 4427. jelű út szelvényezés szerinti bal oldalán a 11-es major bekötő útjáig kerül kiépítésre;
    • Mezőhegyes belterületen a 4444. jelű Gyula-Battonya-Mezőhegyes összekötő út mentén a szelvényezés szerinti jobb oldalon kerül megvalósításra a kerékpárút a település határáig;
    • Mezőhegyes belterületen a Hársfa utcán a meglévő kerékpárút új hálózatba való bekötésével szintén kerékpárút szakasz létesül;

A tervezett kerékpárút hossza: 4434 és 4444 jelű utak melletti nyomvonal hossza: 7911,8 m; a 4427 jelű út melletti nyomvonal hossza: 2217 m; ; Mindösszesen: 10.128,8 m.

A projekt keretében az alábbi közlekedésbiztonságot növelő infrastrukturális fejlesztések valósulnak meg:

A nyomvonal a 4434. jelű és a 4444. jelű utak csomópontjában a kerékpárúttal együtt körforgalmú csomópont épül, amely négyágú R11 m belső sugarú. A Kossuth utca – Jókai utca – II. József körút forgalmát lebonyolító kereszteződésben jelentős közműátépítések történnek. A meglévő szennyvíz átemelő átépítése szükséges a csatlakozó vezetékkel együtt. A körforgalom környezetében lévő közvilágítás, hírközlési vezetékek átépítése ugyancsak megtörténik.

A projekt a kiérkezett támogatói döntés értelmében projektfejlesztéshez kötött, amely a támogatói döntésben foglaltakat követve, az ütemezésnek megfelelően projektfejlesztési szakaszban tart. A projektfejlesztés lezárását követően a projekt aloldal a projektfejlesztést lezáró Támogatási Szerződés módosításban foglaltak szerint kerül aktualizálásra.
A projektfejlesztés lezárását követően a projekt aloldal tartalma a megvalósítás szakaszait követve annak előre haladásával összhangban folyamatosan frissítésre kerül.

A projekt tervezett befejezési dátuma:

2023.05.31.

Projekt azonosító száma:

TOP-3.1.1-16-BS2-2020-00002