A 2021-2027-es Békés vármegyei tervezés aktualitásai

A Békés Megye Integrált Területi Programja 2021-2027 c. dokumentum 1.0 verzióját 2021. június 14-én hagyta jóvá a Pénzügyminisztérium, majd a Közgyűlés 9/2021. sz. határozatával, 2021. június 23-án fogadta el.
Az ITP 1.0 első módosítására 2022 tavaszán került sor. Új tématerületek kerültek be, felülről jövő módosítások történtek, ám végül a Kormány általi elfogadásra nem került sor.
2023. I. negyedévében a Miniszterelnökség Stratégiai Tervezési és Értékelési Főosztálya kezdeményezésére és koordinációjával megkezdődött a 2021-2027-es időszakra vonatkozó vármegyei integrált területi programok (ITP-k) újabb felülvizsgálata. Az aktualizálást a TOP Plusz Európai Bizottság általi elfogadását megelőző kormányzati szintű egyeztetéseken a programban eszközölt jelentősebb módosítások tették szükségessé.

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az Irányító Hatósággal lezajlott folyamatos egyeztetések eredményeként az ITP 3.0 verziója elkészült, a minőségbiztosítás megtörtént, a Közgyűlés 14/2023 (III.28.) határozatával elfogadta azt.

Tájékoztató a 2021-2027-es Békés megyei tervezésről

A Békés Megyei Önkormányzat megkezdte a felkészülést a 2021-2027-es uniós fejlesztési ciklusra. A területi tervezési folyamat az alábbi főbb feladatokból áll:

1. a területfejlesztési koncepció (előkészítő és javaslattevő fázis) felülvizsgálata és módosítása
2. a területfejlesztési program (stratégiai és operatív programrész) megújítása, összeállítása
3. területi (társadalmi, gazdasági, környezeti) hatásvizsgálat készítése
4. a területfejlesztési tervekhez környezeti vizsgálat készítése az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően
5. a 2021-2027 közötti uniós programozási időszak területfejlesztési operatív programjának végrehajtását támogató megyei integrált területi program összeállítása
6. a tervezési folyamat során a partnerség biztosítása (partnerségi terv kidolgozása és végrehajtása)

A legfontosabb vonatkozó jogszabályok és útmutatók:

• 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről
• 2018/2009. (X.6) Kormányrendelet a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól
• 37/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a területi monitoring rendszerről
• 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról
• a Pénzügyminisztérium által készített útmutatók, melyek a tervezés egyes lépéseit segítik

A területfejlesztési koncepció módosításának megalapozását szolgáló Helyzetelemzés, helyzetértékelés c. dokumentum (előkészítő fázis) elkészült, megtörtént a hatályos területfejlesztési koncepció felülvizsgálata, és a felülvizsgálat eredményeképpen elkészült a módosított területfejlesztési koncepció javaslattevő fázisának dokumentuma, illetve az új területfejlesztési program is kidolgozásra került. A területfejlesztési koncepciót és programot a 218/2009. Korm. rendeletben előírtaknak megfelelően véleményezésre meg kell küldeni az egyeztetésben résztvevők részére, melyre 45 napot kell biztosítani. A koncepció esetében ez 2020. december 9-én történt meg, a véleményezési határidő 2020. január 23 volt. A területfejlesztési programhoz kapcsolódó észrevételeket pedig 2021. január 20-tól március 6-ig vártuk az illetékes szervektől.
A területfejlesztési koncepció és a területfejlesztési program készítése vagy módosítása esetén környezeti vizsgálatot kell lefolytatni és környezeti értékelést kell készíteni. A környezeti értékelést egyeztetni kell a környezetvédelemért felelős szervekkel, de a véleménynyilvánítás lehetőségét biztosítani kell valamennyi érdekelt, illetve érintett számára is. A környezeti értékelések véleményezésére, azokkal kapcsolatos észrevételek megtételére az egyeztetési eljárás kezdetét követő 30 napon belül van lehetőség. A továbbtervezés során azok a véleményeket, észrevételeket vettük figyelembe, amelyek legkésőbb 2021. február 19-ig beérkeztek.
Azok a közigazgatási, illetve közfeladatot ellátó szervek, amelyeket a vonatkozó jogszabályok külön megnevezve jogosítanak fel véleményezésére, a Békés Megyei Önkormányzattól külön értesítést kaptak az észrevételeik megtételének lehetőségéről.
A terveket emellett társadalmi egyeztetés során közzé kell tenni a TEIR rendszerben és javasolt elérhetővé tenni a kidolgozásért felelős szerv honlapján is. Békés megye területfejlesztési dokumentumaival kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat a társadalmi egyeztetés keretében a tervezes@bekesmegye.hu e-mail címen fogadtuk a fent megadott időpontokig.

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 11. § (1) bekezdése a) pontjának aa) alpontjában foglaltak értelmében a megyei önkormányzat a koncepció és a program végleges változatát a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter állásfoglalásának beszerzését követően, 60/2021 sz. elnöki határozatával, május 17-én fogadta el.

A Békés Megye Integrált Területi Programja 2021-2027 c. dokumentum első verzióját 2021. június 14-én fogadta el a Pénzügyminisztérium. A közgyűlési jóváhagyás előtt lehetőséget biztosítottunk a szélesebb nyilvánosság számára a dokumentum megismerésére: 2021. június 18-án 12 óráig volt lehetőség az észrevételezésére. Részletes tájékoztatót az ITP társadalmasításáról itt olvashat. A Közgyűlés 9/2021. sz. határozatával, 2021. június 23-án fogadta el a Békés Megye Integrált Területi Programja 2021-2027 1.0 verzióját.

A tervezési folyamat során elkészült dokumentumok különböző verzióit itt tekintheti meg:

Békés Megye Területfejlesztési Koncepciója – Helyzetelemzés, helyzetértékelés (egyeztetésre bocsátott változat)

Békés Megye Területfejlesztési Koncepciója – Javaslattevő fázis (egyeztetésre bocsátott változat)

Békés Megyei Területfejlesztési Koncepció, valamint -Program Stratégiai Környezeti Vizsgálata tematikája (elfogadott változat)

Békés Megye Területfejlesztési Programja 2021-2027 (egyeztetésre bocsátott változat)

A Békés Megyei Területfejlesztési Koncepció Területi Hatásvizsgálata 2021-2027 (egyeztetésre bocsátott változat)

A Békés Megyei Területfejlesztési Program Területi Hatásvizsgálata 2021-2027 (egyeztetésre bocsátott változat)

Tájékoztatás Békés megye területfejlesztési koncepciója módosításának és az új területfejlesztési programjának környezeti értékelései egyeztetési eljárásának megindításáról

Partnerségi terv 2021-2027

Békés Megye Területfejlesztési Koncepciója – Helyzetelemzés, helyzetértékelés (egyeztetés eredményeképpen módosított, miniszteri állásfoglalásra küldött változat)

Békés Megye Területfejlesztési Koncepciója – Javaslattevő fázis (egyeztetés eredményeképpen módosított, miniszteri állásfoglalásra küldött változat)

A Békés Megyei Területfejlesztési Koncepció Területi Hatásvizsgálata 2021-2027 (egyeztetés eredményeképpen módosított, miniszteri állásfoglalásra küldött változat)

Békés Megye Területfejlesztési Koncepciójához érkezett észrevételek összegző táblázata-jogszabály szerinti véleményezés

Békés Megye Területfejlesztési Koncepciójához érkezett észrevételek összegző táblázata-Partnerségi Terv szerinti észrevételezés

Békés Megye Területfejlesztési Programja (egyeztetés eredményeképpen módosított, miniszteri állásfoglalásra küldött változat)

Békés Megye Területfejlesztési Programjához érkezett észrevételek összegző táblázata

Békés Megye Területfejlesztési Programja Területi Hatásvizsgálata 2021-2027 (egyeztetés eredményeképpen módosított, miniszteri állásfoglalásra küldött változat)

Békés Megye Területfejlesztési Programja Területi Hatásvizsgálatához érkezett észrevételek összegző táblázata

Békés Megye Területfejlesztési Koncepciója – Helyzetelemzés, helyzetértékelés (végleges változat)

Békés Megye Területfejlesztési Koncepciója – Javaslattevő fázis (végleges változat)

A Békés Megyei Területfejlesztési Koncepció Területi Hatásvizsgálata 2021-2027 (végleges változat)

Békés Megye Területfejlesztési Programja (végleges változat)

Békés Megye Területfejlesztési Programja Területi Hatásvizsgálata 2021-2027 (végleges
változat)

Békés Megye Integrált Területi Programja 2021-2027 1.0 (egyeztetésre bocsátott változat)

Békés Megye Integrált Területi Programja 2021-2027 1.0 (végleges változat)

Békés Megye Integrált Területi Programja 2021-2027 1.0 (Kormány által elfogadott változat)

Békés Vármegye Integrált Területi Programja 2021-2027 3.0 (minőségbiztosításra küldött változat)

Békés Vármegye Integrált Területi Programja 2021-2027 3.0 (végleges változat)

Békés Vármegye Integrált Területi Programja 2021-2027 3.0 (végleges változat, Korm.)