Integrált Területi Program végrehajtása

A Békés Megyei Önkormányzat, mint területi szereplő döntési javaslatai

A 2014-2020 közötti programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/A. szakaszának rendelkezése szerint: Ha a területi kiválasztási rendszer eljárásrendben meghirdetett felhívásra nem kizárólag a területi szereplő vagy az általa vezetett konzorcium nyújthat be támogatási kérelmet a standard eljárásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a döntés-előkészítő bizottság tagjainak száma két fő, tagjai az irányító hatóság és a területi szereplő (megyei önkormányzat) által delegált egy-egy fő. A területi szereplő által delegált tag a döntés-előkészítő bizottságban a területi szereplő közgyűlése határozatában hozott döntési javaslatot képviseli.

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 41/2016. (V.26.) KGY határozatának 3. pontjában úgy döntött, hogy Közgyűlésének a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Döntés-előkészítő Bizottságába delegált tagja, illetve akadályoztatása esetén póttagja a bizottság ülésén meghatározott mandátummal vesz részt, melynek meghatározására felhatalmazza a Területfejlesztési Bizottságát.

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési Bizottsága 2017. február 16-ai ülésén meghozott döntései a Békés Megyei Önkormányzat által delegált DEB tag által képviselendő döntési javaslatokról:

Határozati kivonat

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési Bizottsága 2017. október 16-ai ülésén meghozott döntései a Békés Megyei Önkormányzat által delegált DEB tag által képviselendő döntési javaslatokról:
Határozati kivonat

A Békés Megyei Önkormányzat TOP projektek megvalósításának belső eljárásrendi szabályzata és települési eljárásrendje konzorciumi megállapodás esetére

Jelen belső eljárásrendi szabályzat célja a 2014-2020 programozási időszakban az egyes uniós alapok által finanszírozott Terület- és Településfejlesztési Operatív Programok (TOP) keretében kiírt, pozitív támogatói döntéssel rendelkező projektek megvalósításával kapcsolatos azon feladatkörök és munkafolyamatok ismertetése és eljárásrendi szabályozása, melyben a Békés Megyei Önkormányzat, a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal, vagy a Békés Megyei Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő Kft., konzorciumi együttműködés keretében Projektmenedzsment tevékenységet lát el.

A feltöltésre került szabályzat, valamint annak 1. és 2. sz. melléklete átfogó iránymutatást ad az elnyert támogatások kezelésének, elszámolásának módjáról, az elnyert támogatásból megvalósított beruházással összefüggésben felmerülő feladatok eljárási rendjéről, továbbá ismerteti a folyamatban résztvevő személyek, szervezetek feladatait, jogait és kötelezettségeit.

A szabályzat további mellékletei a támogatói döntéssel rendelkező projektek esetében egyedi egyeztetés tárgyát fogják képezni.

Belső eljárásrend

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében támogatott projektek

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében összesen 18,3 Mrd Ft Békés megyei projektről hozott támogatói döntést az Irányító Hatóság.

Békés megye indikatív TOP kerete a 2014-2020-as programozási időszakban 57,94 Mrd Ft. A döntéssel az első körös felhívásokból 18,3 Mrd Ft értékű projekt megvalósítása kezdődik meg.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében támogatott projektek
Konstrukció Azonosító Támogatást igénylő Összeg / javasolt támogatás
TOP-1.1.1 TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00002 SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 134 615 870
TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00003 DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 147 732 555
TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00004 BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 101 723 190
TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00005 Medgyesegyházi Ipari Park Beruházó és Fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 450 000 000
TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00008 BMKP Békés Megyei Kitörési Pont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 450 000 000
TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00015 OKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 144 594 603
TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00017 Körösladány Város Önkormányzat 144 239 488
TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00019 ÚJKÍGYÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 499 995 950
TOP-1.1.3 TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00001 PUSZTAFÖLDVÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 55 999 940
TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00002 Almáskamarás Község Önkormányzata 74 072 888
TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00003 CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 96 006 800
TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00007 DOMBEGYHÁZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 63 136 540
TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00011 ÚJSZALONTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 60 178 161
TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00012 BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 249 999 500
TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00013 KÖRÖSÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 55 880 000
TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00016 DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 64 989 845
TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00023 SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 129 255 009
TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00025 BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 39 297 369
TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00027 ZSADÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 39 700 007
TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00028 Nagybánhegyes Község Önkormányzata 50 000 000
TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00029 Kaszaper Község Önkormányzata 42 930 125
TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00030 VÉGEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 50 000 000
TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00034 KUNÁGOTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 50 000 000
TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00035 NAGYKAMARÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 50 000 000
TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00036 KISDOMBEGYHÁZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 43 614 126
TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00037 Békéssámson Község Önkormányzata 50 000 000
TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00038 VÉSZTŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 220 000 000
TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00041 Gádoros Nagyközség Önkormányzata 41 458 540
TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00043 Szabadkígyós Község Önkormányzata 32 652 223
TOP-1.4.1 TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00003 MAGYARBÁNHEGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 19 000 000
TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00007 LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 41 807 486
TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00009 DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 262 423 197
TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00010 Kaszaper Község Önkormányzata 50 000 000
TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00012 Tarhos Község Önkormányzata 47 729 698
TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00014 Medgyesegyhaza Városi Önkormányzata 50 000 000
TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00016 MEDGYESBODZÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 50 000 000
TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00017 Szeged-Csanádi Egyházmegye 42 311 201
TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00019 Szeged-Csanádi Egyházmegye 52 073 073
TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00021 Szeged-Csanádi Egyházmegye 28 180 843
TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00023 Szeged-Csanádi Egyházmegye 23 604 597
TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00024 Szeged-Csanádi Egyházmegye 166 760 150
TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00025 Szeged-Csanádi Egyházmegye 36 016 857
TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00027 VÉGEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 50 000 000
TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00028 BATTONYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 50 000 000
TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00029 MEZŐHEGYES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 50 000 000
TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00030 ECSEGFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 285 625 335
TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00035 Gyula Város Önkormányzata 252 996 593
TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00036 NAGYKAMARÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 50 000 000
TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00038 Dombegyház Nagyközség Önkormányzata 80 000 000
TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00039 KÉTEGYHÁZA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 73 594 654
TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00041 SZERB ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT 100 000 000
TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00043 Nagybánhegyes Község Önkormányzata 50 000 000
TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00046 Orosháza Város Önkormányzata 250 000 000
TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00047 Gádoros Nagyközség Önkormányzata 50 000 000
TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00049 KUNÁGOTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 40 000 000
TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00050 ALMÁSKAMARÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 50 000 000
TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00051 KONDOROS-KARDOS KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS 21 322 229
TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00052 Szabadkígyós Község Önkormányzata 20 000 000
TOP-2.1.2 TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00004 GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 199 570 365
TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00013 BATTONYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 220 000 000
TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00014 MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 220 000 000
TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00015 Orosháza Város Önkormányzata 400 000 000
TOP-2.1.3 TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00001 BATTONYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 45 000 000
TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00003 MEZŐHEGYES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 114 982 697
TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00004 DOMBEGYHÁZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 150 000 000
TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00010 KÖRÖSLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 105 277 920
TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00012 GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 243 516 472
TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00014 KÖRÖSÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 69 850 000
TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00021 Gyula Város Önkormányzata 399 975 850
TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00025 Kétsoprony Község Önkormányzata 101 508 550
TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00026 Telekgerendás Község Önkrományzata 125 050 860
TOP-3.1.1 TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00008 SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 128 627 861
TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00011 MEDGYESBODZÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 107 990 945
TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00012 TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 376 613 862
TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00015 KÖRÖSLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 390 273 540
TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00016 KUNÁGOTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 77 632 205
TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00021 DOMBEGYHÁZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 95 969 137
TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00025 GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 400 000 000
TOP-3.2.1 TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00003 NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 223 795 180
TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00004 KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 36 247 070
TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00006 SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 249 176 190
TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00012 Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata 21 931 539
TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00013 Kamut Község Önkormányzata 23 339 593
TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00014 Kamut Község Önkormányzata 30 118 322
TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00015 Kamut Község Önkormányzata 20 208 768
TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00017 GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 184 226 285
TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00020 TELEKGERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 32 593 933
TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00021 BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 395 295 145
TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00022 SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 25 078 216
TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00028 KISDOMBEGYHÁZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 60 814 568
TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00030 Gádoros Nagyközség Önkormányzata 95 104 568
TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00031 VÉGEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 92 709 711
TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00033 KÉTEGYHÁZA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 41 043 960
TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00034 Békéssámson Község Önkormányzata 65 704 283
TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00037 HUNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 15 666 974
TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00038 HUNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 21 266 214
TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00040 SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 63 413 371
TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00041 SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 19 519 773
TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00043 TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 89 080 203
TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00044 Gyulai Közüzemi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 160 898 276
TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00051 ELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 96 712 759
TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00056 KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 129 576 172
TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00057 DOMBIRATOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 26 125 710
TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00058 Kevermes Nagyközség Önkormányzata 64 620 907
TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00063 DOMBEGYHÁZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 24 809 382
TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00065 VÉSZTŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 206 514 275
TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00066 MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 61 216 540
TOP-4.1.1 TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00004 Gyula Város Önkormányzata 60 000 000
TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00005 MÉHKERÉK KÖZSÉG ROMÁN NEMZETISÉGI TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT 20 010 828
TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00006 Csorvás Város Önkormányzata 54 818 196
TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00007 GESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 12 341 783
TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00015 BATTONYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 57 116 042
TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00016 Orosháza Város Önkormányzata 39 723 571
TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00019 Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 53 483 808
TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00020 ALMÁSKAMARÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 46 316 297
TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00021 MEZŐHEGYES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 59 994 992
TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00024 KUNÁGOTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 59 995 000
TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00025 KUNÁGOTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 36 826 038
TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00026 Kaszaper Község Önkormányzata 44 385 346
TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00027 SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 60 000 000
TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00028 Medgyesegyhaza Városi Önkormányzata 59 994 999
TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00029 NAGYKAMARÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 49 621 191
TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00031 KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 11 078 582
TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00032 MEDGYESBODZÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 19 776 994
TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00033 Békéssámson Község Önkormányata 59 999 944
TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00034 Dombegyház Nagyközség Önkormányzata 18 726 707
TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00035 Kevermes Nagyközség Önkormányzata 19 776 997
TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00036 KARDOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 30 854 131
TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00038 Kamut Község Önkormányzata 39 723 006
TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00039 FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 60 000 000
TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00040 VÉGEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 21 075 076
TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00041 DOBOZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 60 000 000
TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00044 KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 60 000 000
TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00046 SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 59 355 890
TOP-4.2.1 TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00001 Közösségi Misszió 25 000 000
TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00003 MAGYARBÁNHEGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 48 000 000
TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00007 Gyula Város Önkormányzata 125 030 177
TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00013 HUNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 15 000 000
TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00015 Tarhos Község Önkormányzata 40 323 833
TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00016 Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió 17 736 660
TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00017 “Rózsakert” Gondoskodás az Egészséges Életmódért Alapítvány 9 729 306
TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00020 SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 149 777 455
TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00025 Dobozi Református Egyházközség 10 610 430
TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00026 MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 65 000 000
TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00027 KÉTEGYHÁZA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 80 152 109
TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00028 BATTONYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 25 269 133
TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00031 DOMBEGYHÁZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 26 834 717
TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00034 MEZŐHEGYES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 59 999 991
TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00035 Gádoros Nagyközség Önkormányzata 8 043 020
TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00036 Kaszaper Község Önkormányzata 24 529 845
TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00037 Orosháza Város Önkormányzata 119 687 681
TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00039 GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSA 20 929 672
TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00040 CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 59 999 984
TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00042 TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15 353 516
TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00043 Kevermes Nagyközség Önkormányzata 11 066 900
TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00047 MÉHKERÉK KÖZSÉG ROMÁN NEMZETISÉGI TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT 149 975 442
TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00048 KUNÁGOTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 23 592 182
TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00049 CSABASZABADI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 24 813 779
TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00051 VÉGEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 21 404 904
TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00053 Kamut Község Önkormányzata 5 000 000
TOP-5.2.1 TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00001 SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 80 000 000
TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00002 BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 172 510 930
TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00003 SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 50 000 000
TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00005 Orosháza Város Önkormányzata 69 992 528
TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00006 BATTONYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 52 513 119
TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00007 MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 52 532 349
TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00010 MEZŐHEGYES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 52 531 269
TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00011 Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 52 490 436
TOP-1.2.1 TOP-1.2.1-15-BS1-2016-00001 Hozzáadott Érték Gazdaságkutató és Fejlesztési Intézet Egyesület 53 690 520
TOP-1.2.1-15-BS1-2016-00004 ZSADÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 88 218 947
TOP-1.2.1-15-BS1-2016-00005 KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 104 060 000
TOP-1.2.1-15-BS1-2016-00007 BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 310 000 000
TOP-1.2.1-15-BS1-2016-00016 Pusztaottlaka Község Önkormányzata 599 000 000
TOP-1.2.1-15-BS1-2016-00020 Szent György – Jövő Építő és Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 250 000 000
TOP-1.2.1-15-BS1-2016-00021 Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata 77 000 000
TOP-1.2.1-15-BS1-2016-00022 Csorvás Népművészetéért Egyesület 278 855 159
TOP-1.2.1-15-BS1-2016-00025 SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 472 353 165
TOP-1.2.1-15-BS1-2016-00028 VÉSZTŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 452 000 000
TOP-1.2.1-15-BS1-2016-00031 SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 171 253 865
Végösszeg 18 321 025 234