Rendeletek

9/2020. (XII. 21.) 09/2020. rendelet
8/2020. (XI. 13.) 08/2020. rendelet
7/2020. (VI. 4.) 07/2020. rendelet
6/2020. (VII. 2.) Békés megye területrendezési tervéről

1. Békés megye szerkezeti terve

2. A terület-felhasználási kategóriák területe és azok megoszlása településenként

3. Infrastruktúrahálózatok elemei és az egyedi építmények térbeli rendje szempontjából meghatározó települések felsorolása

4.1 Ökológiai hálózat

4.2 Kiváló termőhelyi adottságú szántók

4.3 Jó termőhelyi adottságú szántók

4.4 Erdők övezete erdőtelepítésre javasolt területek övezete

4.5 Tájképvédelmi területek övezete

4.6 Világörökség övezete

4.7 Vízminőség védelmi terület övezete

4.8 Nagyvizi meder övezete

4.9 Honvédelmi és katonai célú terület övezete

4.10 Ásványi nyersanyagvagyon övezete

4.11 Rendszeresen belvízjárta terület övezete

4.12 Tanyás területek övezete

4.13 Gazdaságfejlesztési és innovációs övezet

4.14 Kiemelt turisztikai terület

4.15 Együtt tervezésre javasolt

5. Békés megye településeinek térségi övezetekkel való érintettsége

5/2020. (VI. 4.) A kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 11/2015. (IX. 11.) rendelet módosításáról
4/2020. (V. 29.) A Békés Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

1. bevételek önkormányzat zárás

2. kiadások_önkormányzat zárás

3. önkormányzat 2019 zárás

4. önkormanyzat 2019 zárás

5. kötváll 2019 zárás

6. gördülő terv önkormányzat 2019 zárás

7. ei felh. ütemterv-önkormányzat 2019 zárás

8. szakfeladatok önkormányzat 2019 zárás

9. mérleg önkormányzat 2019 zárás

10. EU-s pályázatok 2019 záró

11. vagyonkimutatás BMÖ 2019

12. bevételek hivatal 2019 zárás

13. kiadások hivatal 2019 zárás

14. pénzeszköz átadás hivatal 2019 zárás

15. felhalmozás, felújítás hivatal 2019 zárás

16. kötváll 2019 zárás

17. gördülő terv hivatal 2019 zárás

18. ei felh. ütemterv-hivatal 2019 zárás

19. szakfeladatok hivatal 2019 zárás

20. mérleg hivatal 2019 zárás

21. EU-s pályázatok 2019 zárás

22. vagyonkimutatás BMÖH 2019

3/2020. (V. 27.) A Békés Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosításáról

1. bevételek Önkormányzat 2019

2. kiadások Önkormányzat 2019

3. pénzeszköz átadás Önkormányzat 2019

4. felhalmozás, felújítás Önkormányzat_2019

5. gördülő terv Önkormányzat 2019

6. ei_felh_ütemterv-Önkormányzat 2019

7. feladatok Önkormányzat 2019

8. mérleg Önkormányzat 2019

9. EU-s projektek Önkormányzat

10. bevételek Hivatal 2019

11. kiadások Hivatal 2019

12. felhalmozás, felújítás Hivatal 2019

13. gördülő terv Hivatal 2019

14. ei felh. ütemterv Hivatal 2019

15. feladatok Hivatal

16. mérleg Hivatal

17. EU-s pály 2019. eredeti

2/2020. (II. 21.) A kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló rendeletének módosításáról
1/2020. (I. 13.) A Békés Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
6/2019. (VI. 14.) a Békés Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (XII.2.) önkormányzati rendelet módosításáról (egységes szerkezetben)
5/2019. (VI. 14.) a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 11/2015. (IX.11.) önkormányzati rendeletének módosításáról
4/2019. (IV. 12.) a Békés Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról
3/2019. (II. 13.) a Békés Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
2/2019. (II. 13.) a Békés Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról
1/2019. (II.13.) a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 11/2015. (IX.11.) önkormányzati rendeletének módosításáról
7/2018. (IX. 14.) a Békés Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról
6/2018. (IV. 13.) a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Békés Megyei Önkormányzat vagyonáról szóló 6/2015. (IV.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról
5/2018. (IV. 13.) a Békés Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetés végrehajtásáról
4/2018. (II. 12.) a Békés Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
3/2018. (II. 12.) a Békés Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.22.) önkormányzati rendeletének módosításáról
2/2018. (II.12.) a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének az önkormányzati támogatások nyújtásáról szóló 4/2015. (II.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról
1/2018. (II. 12.) a Békés Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (XII. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról
6/2017. (VI. 12.) a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 11/2015. (IX.11.) önkormányzati rendeletének módosításáról
5/2017. (VI. 12.) a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek jogviszonyával összefüggő egyes kérdésekről szóló 3/2015 (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
4/2017. (IV. 18.) a Békés Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (XII. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról
3/2017. (IV. 18.) a Békés Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetés végrehajtásáról
2/2017. (IV.18.) a Békés Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról
1/2017. (II. 22.) a Békés Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
8/2016. (XI.18.) a Békés Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról
7/2016. (XI. 18.) a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Békés Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (XII.2.) önkormányzati rendeletének módosításáról
6/2016. (XI.18.) a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 11/2015. (IX.11.) önkormányzati rendeletének módosításáról
5/2016. (IX. 09.) a Békés Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról
4/2016. (IV. 18.) a Békés Megyei Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról
3/2016. (IV. 18.) a Békés Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról
2/2016. (II. 12.) a Békés Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (XII. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról
1/2016. (II. 12.) a Békés Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Korábbi rendeletek

Ideiglenesen a régi honlap rendeleti része alul tekinthető meg

2008. évi zárszámadási rendelet

Mellékletek

1. sz. A Békés Megyei Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása

2. sz. A Békés Megyei Önkormányzat 2008. évi bevételeinek alakulása

3. sz. A Békés Megyei Önkormányzat 2008. évi kiadásainak alakulása

4. sz. A Békés Megyei Önkormányzat felhalmozási kiadásainak alakulása 2008.

5a. sz. A Békés Megyei Önkormányzat intézményeinek 2008. évi felhalmozási kiadásai

5b. sz. A Békés Megyei Önkormányzat intézményeinek 2008. évi felújítási kiadásai

6. sz. A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2008. évi pénzeszközátadási kötelezettségeinek bemutatása

7. sz. A Békés Megyei Önkormányzat 2008. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása

8. sz. A Békés Megyei Önkormányzat 2008. évi pénzmaradványa intézményenként

9. sz. A Békés Megyei Önkormányzat 2008. évi egyszerűsített eredménykimutatása

10. sz. A Békés Megyei Önkormányzat 2008. évi könyvviteli mérlege

11a. sz. Kimutatás a Békés Megyei Önkormányzat 2008. december 31-i vagyonáról (forgalomképes törzsvagyon)

11b. sz. Kimutatás a Békés Megyei Önkormányzat nullára leírt használatban lévő és használaton kívüli eszközeiről 2008. évben

12. sz. A Békés Megyei Önkormányzat 2008. évi egyszerűsített mérlege

13. sz. A Békés Megyei Önkormányzat egyszerűsített 2008. évi éves pénzforgalmi jelentése

14. sz. A Békés Megyei Önkormányzat és intézményei dolgozói létszáma 2008. évben

15. sz. A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2008. évi alakulását külön bemutató mérleg

16. sz. A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2008. évi bevételeinek és kiadásainak feladatonkénti részletezése

17. sz. A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2008/2009/2010. évi alakulását külön bemutató mérleg

18. sz. A Békés Megyei Önkormányzat és intézményei hosszútávú kötelezettség-vállalásai

19. sz. Kimutatás a Békés Megyei Önkormányzat által 2008. évben biztosított közvetett támogatásokról

20. sz. A Békés Megyei Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége a 2008. évi normatíva és az 5 %-os keresetemelés előirányzatának túligénylése miatt intézményenként