Kedvezményezett neve:
Békés Megyei Önkormányzat

A projekt címe:

A Békés Megyei Önkormányzat 2021-2027-es időszakra
vonatkozó tervezési dokumentumainak elkészítése

Szerződött támogatás összege:

30 millió Forint

Támogatás mértéke:

100 %

A projekt célja:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 27. § (1) bekezdése szerint a megyei önkormányzat területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat lát el. A törvény alapján a területfejlesztés lett a megyék egyik legfontosabb feladata, amelyet a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (Tftv.) későbbi módosításai tovább erősítettek. A fenti változások a területfejlesztési tervezés és végrehajtás átalakítását igényelték, melynek az első lépése a megyei területfejlesztési koncepciók elkészítése volt 2012 és 2014 között a 2014 év elején elfogadott Országos Fejlesztés és Területfejlesztési Koncepcióban (OFTK) foglaltakkal összhangban. Ezt követően a területfejlesztési programok kialakítása és elfogadása is megtörtént. A 2014-2020 időszakra vonatkozó területfejlesztési tervezési folyamatot az Államreform Operatív Program uniós forrásai is támogatták. 2020 hátralévő időszakának egyik kiemelt feladata a 2014-2020 közötti tervezési időszakhoz kapcsolódóan elfogadott, átfogó céljait tekintve 2030-ig érvényes területfejlesztési koncepció felülvizsgálata és aktualizálása, módosítása (elsődlegesen a 2020-ban lejáró részekre), valamint a 2020-ig érvényes területfejlesztési program megújításával a 2021-2027-es időszakra új területfejlesztési program kialakítása a rendelkezésre álló legfrissebb információk alapján.
A területi szereplő megyék számára a 2021-2027 közötti programozási időszakban rendelkezésre álló VMOP forráskeret felhasználását a megyék területfejlesztési koncepciói és programjai alapozzák meg. E programok, illetve területi stratégiai jellegű tervezési dokumentumok fókusza ugyanakkor messze meghaladja a VMOP forrásokból megvalósítható célok és beavatkozások körét.
A forrásfelhasználás tervezése érdekében szükséges egy szintén integrált, stratégiai gondolkodásra alapozott dokumentum elkészítése, amely a helyi igényekkel összhangban a rendelkezésre álló VMOP forráskeretek felhasználásának szerkezetét, elvárt eredményeit és ütemezését támasztja alá. Ez a dokumentum az Integrált Területi Program 2021-27 (továbbiakban: ITP 2021-27). A fentiekben részletezett dokumentumok jogszabályokon alapuló elkészítését célozza a pályázat.

Vállalt műszaki-szakmai eredmények:

A projekt fizikai befejezésének időpontjára az alábbi, szakmai célok teljesülésére tettünk vállalást:

1. Békés Megye Területfejlesztési Koncepciójának felülvizsgálata
2. Békés Megye Területfejlesztési Programjának elkészítése a 2021-2027-es időszakra vonatkozóan
3. Békés Megye Integrált Területi Programjának elkészítése a 2021-2027-es időszakra vonatkozóan

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.04.30.

A projekt azonosító száma: TOP-1.5.1-20-2020-00009

 

Kapcsolat:

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal
5601 Békéscsaba, Pf. 118.
Telefonszám: +36 66 441-141
E-mail cím: onkormanyzat@bekesmegye.hu