Ajánlattételi felhívás

A Békés Megyei Önkormányzat értékesíteni kívánja a tulajdonában álló alábbi ingatlant:
Békéscsaba, Kazinczy ltp. 23/A hsz.-on, II./6 a. alatt nyilvántartott
„szövetkezeti lakás” megnevezésű társasházi ingatlant.

Helyrajzi szám: 3223/A/6
Alapterülete: 55 m2
Fekvése: Belterület – Békéscsaba városközpont
Az ingatlan leírása: Békéscsaba belvárosában, a Kazinczy lakótelepen, csendes nyugodt
helyen álló, téglaépítésű lakásszövetkezeti társasházban II. emeleti, előtér, két szoba, konyha,
fürdőszoba (WC fürdőszobában) helyiségeket tartalmazó erkélyes szövetkezeti lakás. Az
ingatlan per, teher- és igénymentes.
Az ingatlan tájolása: Nappali, erkély déli, szoba, konyha északi tájolású.
Közműellátottság: Az ingatlan összközműves, saját víz-(mellékvízmérő), gáz-, villanyórával
rendelkezik, szennyvízelvezetése a városi csatornahálózatba történik.

Az ajánlattétel formája:
Az ajánlat minimális tartalmi elemei a következők:

  • pályázó neve, címe
  • a pályázó egyértelmű nyilatkozata az ingatlanért felkínált vételár nagyságáról (bruttó,
    egyösszegű, forintban megadott vételár),
  • a pályázó nyilatkozata a pályázati feltételek elfogadására, illetve az ajánlati kötöttség
    elfogadására vonatkozóan.

Az ajánlatok benyújtásának módja:

Az ajánlatot zárt borítékban személyesen vagy postai úton lehet benyújtani. A borítékon a
következő szövegrészt kérjük feltüntetni:

5600 Békéscsaba, Kazinczy ltp 23/A II./6 alatti lakás esetében:„Árajánlat – 5600 Békéscsaba, Kazinczy ltp. 23/A II./6 alatti lakás”

Az ajánlat benyújtásának helye:

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 5600 Békéscsaba Árpád sor 18. (Területfejlesztési és
Területrendezési Osztály, Tetőtér 15. iroda)
Az ajánlat benyújtható az ajánlattételi határidőn belül, hétfő – csütörtök 9 00 –16 30 , pénteken 9 00 – 14 00 óráig. Postai úton történő megküldés esetén a küldeménynek az ajánlattételi határidőn belül, tértivevényes formában kell kézbesítésre kerülnie.

Az ajánlat benyújtásának határideje:

Határozatlan, értékelés heti gyakorisággal.

Az ajánlattételi kötöttség minimális időtartama:

Az ajánlattevő az ajánlatához az elbírálástól számított 60 napig kötve van. Az ajánlati
kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik. Az ajánlattevő
ajánlatát a benyújtási határidő lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja.

Egyéb feltételek:

Az ingatlan jelenleg bérleti szerződés alapján lakott, az ajánlattételek értékelése során a
kialakult vételáron a bérlőt és egyéb, jogszabályban meghatározott jogi személyeket
elővásárlási jog illeti meg.
Az értékesítés során alkalmazásra kerül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
rendelkezései, mely szerint a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése
esetén a Magyar Államot, a Bérlőt követően, minden más jogosultat megelőző elővásárlási
jog illeti meg. Az elővásárlási jog gyakorlására jogosult szerv erről 35 napos jogvesztő
határidőn belül nyilatkozhat.
Az adásvételi szerződést az ajánlatok elbírálását követő 30 napon belül meg kell kötni.
Az ingatlan a kapcsolattartóval előre egyeztetett időpontban megtekinthető. Kapcsolattartó a
Békés Megyei Önkormányzati Hivatal részéről:
Nagy Zoltán koordinációs referens
Tel.: +36-66-441-141/118, mobil: +36-20-403-4001
E-mail: nagy.zoltan@bekesmegye.hu
További felvilágosítást a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal kapcsolattartójától kérhetnek.