Fejlesztések a Mezőgyáni Református Egyházközségnél

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban (TOP) a 2014-2020-as ciklusban Békés megye kerete közel 58 milliárd forint, Békéscsaba Megyei Jogú Városnak pedig 14,9 milliárd forint áll rendelkezésre olyan fejlesztések végrehajtására, amelyek a helyi gazdaságfejlesztést célozzák. Ezek az összegek nagyjából kétszer akkorák, mint a fejlettebb Nyugat-magyarországi megyéké, mindez a felzárkózást, a területi kiegyenlítődést célozza.
– Ezt a szándékot a Békés Megyei Önkormányzat is igyekezett szem előtt tartani, ennek érdekében két intézkedést is hoztunk. Egyrészt területi lehatárolásokat alakítottunk ki a két leghátrányosabb térség számára, ezekre a keretekre csak az érintett térség települései pályázhattak. Dr. Kovács József országgyűlési képviselő munkáját köszönet illeti abban, hogy a sarkadi lehatárolás megszületett, és 2.980.000.000 forintban lett meghatározva. Másrészről olyan pontozási rendszert alakítottunk ki, amelyben a hátrányos helyzetű települések előnyöket élveznek – tudatta Zalai Mihály, a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke azon a sajtótájékoztatón, amin a Mezőgyáni Református Egyházközség projektjéről tájékoztatták a média munkatársait.
A programozási időszak első körében négy egyház nyújtott be kilenc nyertes pályázatot közel 383 millió forint értékben szociális alapszolgáltatás fejlesztésre, illetve óvoda-bölcsőde fejlesztésre, építésre. Az esemény keretében bemutatott projekt eszközbeszerzést céloz: a Mezőgyáni Református Egyházközség szociális alapszolgáltatás fejlesztésre nyert 5,5 millió forintot.
– 2012 január elseje óta nyújtunk szociális szolgáltatásokat a település rászorulói részére három területen: házi segítségnyújtást 27 fő számára, szociális étkeztetést 40 fő számára, és Nagygyanté településen tanyagondnoki szolgáltatást látunk el. Ezen tevékenységekkel a településen élőket kívánjuk segíteni – mondta Fórizs Attila, a Mezőgyáni Református Egyházközség református lelkésze.
Hozzátette: a település és a Református Egyházközség számára nagy lehetőség volt a pályázat, amiből különböző eszközöket vásároltak: az adminisztrációs szolgáltatásokat nyújtó iroda komplex berendezését, bútorzatát tudják beszerezni – ez még folyamatban van – a házi segítségnyújtásban dolgozó gondozónők számára vásároltak öt darab kerékpárt, valamint egy Skoda Rapid személygépkocsit vettek.

– A szociális alapszolgáltatásokat igénybevevők kivétel nélkül mindannyian hátrányos helyzetűek, nagyarányban munkanélküliek, segélyekben és egyéb szociális juttatásokban részesülnek, nyugdíjból, illetve a minimálbér szintjét nem vagy alig elérő juttatásokból élnek. A projekt eredményeképpen kezdetben kiegyenlítődnek, majd hosszabb távon javulnak a területi különbségek, a fejlesztéssel érintett szolgáltatások révén elért ellátottak életkörülményei, társadalmi kapcsolatai javulnak – közölte Boruzs Edit, a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal munkatársa, a projektmenedzsment tagja.
Mezőgyán település még két pályázatot adott be: helyi gazdaságfejlesztésre (helyi piac) és települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztésre (belvíz). A Békés Megyei Önkormányzat részéről a DEB (döntés-előkészítő bizottság) mindkét projekt támogatást kapott, a végső döntést az irányító hatóság hozza meg még ebben az évben.