Beszámolók a júniusi megyegyűlés napirendjén

A katasztrófavédelem múlt évi tevékenysége mellett a megyei kórházak helyzetéről és a lakosság egészségi állapotáról informálódtak a képviselők.

A nyári szünet előtti utolsó munkaprogram szerinti megyegyűlésen tájékoztatót tartott 2017. évi tevékenységéről a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Kiss András ezredes, megbízott igazgató elmondta: az igazgatóság a kitűzött fő feladatait múlt évben magas szinten hajtotta végre, mellyel jelentős mértékben hozzájárult a megyében élők biztonságérzetének növeléséhez. A tűzoltói beavatkozások szempontjából 2017 átlagon felülinek tekinthető, összesen 2584 vonulás volt, 517 esetben viharkárok felszámolására kérték a tűzoltók segítségét. A hatósági és a polgári védelmi szakterület is elvégezte feladatát, a kitűzött célokat teljesítették. Mindezek eredményeként a katasztrófák elleni védekezés, a bekövetkezett események hatásainak csökkentése hatékonyabbá vált. A képviselők a tájékoztatóval elégedettek voltak, kérdések az eszközpark újításával és a kéménysepréssel kapcsolatosan merültek fel. Kiderült, hogy az eszközök, ha nem is a kívánalmaknak megfelelő gyorsasággal, de cserélődnek, már mind a hat megyei tűzoltó-parancsnokság rendelkezik Rába-Heros gépjárműfecskendővel. Kéményseprést pedig csak két településen nem végeznek, azért, mert ott még a korábbi szolgáltató szerződése nem járt le.
Napirenden szerepelt a megyei kórházak helyzetéről szóló tájékoztató. Árgyelán György és Gajdos Attila képviselők nehezményezték, hogy az érintettek részéről nincs senki jelen a megyegyűlésen, akinek a jelzéseket, kérdéseket feltehetnék. Zalai Mihály elnök elmondta, a kérdéseket írásban továbbítják az illetékeseknek. A tájékoztatót tartóknak a megjelenés nem kötelező, az anyagot elkészítették, elküldték, a testület tud informálódni a kórházak helyzetéről. Ennél többet nem is kérhet egy olyan testület, amelynek elsődleges feladata a területfejlesztés, területrendezés.
A megye lakosságának egészségi állapotáról tartott tájékoztatót a Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya. Dr. Gaálné dr. Maráczi Gabriella a megye közegészségügyi-, járványügyi helyzetéről és a népegészségügyi tevékenységről is informálta a testületet. Kitért a megelőzés, a szűrővizsgálatok fontosságára, az egészséget veszélyeztető tényezőkre, az életmód változtatást segítő támogatásra.
Fontos napirendi pont volt az a felmérés, amit a megyei önkormányzat készített a települések határon túli kapcsolatairól: jelenleg 64 megyei településnek összesen 150 határainkon túli testvértelepülési kapcsolata van. Ezen információ a pályázatokon való közös részvétel miatt is jelentős.
A megyegyűlés bejelentésekkel zárult, melyekből kiderült, hogy a testület következő munkaprogram szerinti ülése szeptemberben lesz.