A szeptemberi megyegyűlésről

A Békés Megyei Önkormányzat 2018. szeptember 13-i ülésén Simon István Tamás FIDESZ-KDNP Frakcióvezető önálló képviselői indítványára határozati javaslatot fogadott el a tegnapi napon Strasbourgban megszavazott Sargentini-jelentés kapcsán. A jelenlévő DK-s és Jobbikos képviselők és a FIDESZ-KDNP Frakció tagjai között a határozati javaslat komoly vitát váltott ki. Simon István Tamás frakcióvezető hangsúlyozta: a magyar emberek már a harmadik választáson döntöttek arról, hogy az ellenzéki pártok által felvetetett kérdéseket alaptalannak találják. Miután helyben csatát vesztettek, most nyugati elvbarátaikkal támadják Magyarországot. Kettős mércét alkalmaznak hazánkkal szemben: azok, akik 2006-ban szó nélkül nézték, hogy a gyülekezési jogukat törvényesen gyakorlókkal szemben az államhatalom megengedhetetlen erőszakot alkalmaz, most az alapjogok érvényesüléséért aggódnak. Zalai Mihály a Békés Megyei Önkormányzat elnöke felhívta a figyelmet arra, hogy a jelentés elfogadásával olyan kedvezőtlen folyamatok indulhatnak el, amelyek minden Békés megyében élő ember számára negatív hatással lehetnek. A közgyűlés egyhangú szavazással, melyben az ellenzéki képviselők nem vettek részt, az EU Parlament magyarországi ellenzéki képviselőit lemondásra szólította fel.
Tájékoztatók hangzottak el többek között munkaerőpiaci helyzetről, közúthálózati fejlesztésekről, valamint döntés született a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez történő 2019-es csatlakozásról.
Az országos folyamatok alapján Békés megyében is javuló tendenciát mutat a foglalkoztatás és továbbra is csökken a munkanélküliség szintje, tájékoztatta a képviselőket Pántya Imre a Békés Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályának főosztályvezetője. Jelezte, hogy ennek ellenére még további erőfeszítéseket igényel, hogy a foglalkoztatásban az országos átlaghoz képest tapasztalható 2 százalékpontnyi lemaradást behozzuk. A havi bruttó átlagkereset 235 000 Ft-ot tett ki 2018 első negyedévében, ami 12,9%-al haladta meg az egy évvel korábbi összeget. Hangsúlyozta, hogy a nyilvántartott álláskeresők száma 2011 óta folyamatosan csökken, az akkori 34 ezer főről mára 11 ezer főre mérséklődött, a munkanélküliségi ráta a 2014-es 10,9%-ról 4,8 %-ra apadt, a foglalkoztatási arány pedig 48,4%-ról 57,7%-ra növekedett az elmúlt 4 évben. Kiemelte, hogy a paktum projektek keretében idén már 1000 főt sikerült visszavezetni a munkaerőpiacra, valamint hogy a munkahelyteremtő támogatások elnyerésében az utóbbi időben Békés megye volt a legeredményesebb.
2018-ban mintegy 70 km-es szakaszon zajlik útfelújítás megyeszerte, tájékoztatta a képviselőket Virág Mihály, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békés megyei igazgatója. Hozzátette, hogy ezekre a munkálatokra a megyei önkormányzat által koordinált Terület -és Településfejlesztési Operatív Programból 3,5 milliárd Ft, hazai forrásokból 3,4 milliárd Ft áll rendelkezésre, a fennmaradó részt pedig a Magyar Közút Nonprofit Zrt. saját forrásból végzi. Megemlítette, hogy az M44-es gyorsforgalmi út 2019 őszére tervezett átadását akadályozó tényező nem befolyásolja, illetve folyamatban van az M47-es gyorsforgalmi döntéselőkészítő dokumentumainak kidolgozása. Zalai Mihály, a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke hozzászólásában kifejezte, még nem lehetünk elégedettek, de egyértelműen elindult egy pozitív folyamat. Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Modern Falvak Program keretében jelen állás szerint 150 milliárd Ft fog rendelkezésre állni az alsóbbrendű utak felújítására. Hozzátette, hogy a megyei önkormányzat azon lesz, hogy ebből a forrásból Békés megye minél nagyobb részesedést kaphasson.
Döntés született arról, hogy a Békés Megyei Önkormányzat 2019-ben is részt vesz a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer lebonyolításában. A 2018. évi pályázati fordulóban 59 település 570 pályázó diákja kapott kiegészítő támogatást a megyei önkormányzattól.
Tájékoztatás hangzott még el a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 2017. évi munkájáról is. Határozott a testület az idei költségvetésről szóló rendelet módosításáról, alapítványok támogatásáról és kitüntető díjak odaítéléséről.
A megyegyűlés bejelentésekkel zárult, melyekből kiderült, hogy a testület munkaprogram szerint legközelebb novemberben ülésezik majd.