Tájékoztatás Békés megye területrendezési terve módosításának és a terv környezeti értékelésének egyeztetési eljárásáról

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2018 elején döntött Békés megye területrendezési tervének módosításáról. A tervmódosítás célja a megyei terv és a közelmúltban elfogadott új országos területrendezési terv közötti összhang megteremtése, a megváltozott szabályozási környezet egyéb elemeinek történő megfeleltetés és a megyei terv elfogadása, illetve legutóbbi módosítása óta eltelt időszakban tervezett, megvalósult elemek terven történő átvezetése. Békés megye területrendezési terve módosításának finanszírozása, csakúgy mint a többi megye területrendezési tervének módosítása esetében, a Miniszterelnökség által juttatott 20 millió Ft vissza nem térítendő állami támogatás felhasználásával történik.
Előkészítést követően ez év szeptemberében elkészült a tervmódosítás tervezete, valamint annak környezeti értékelése. A tervkészítés folyamata részletesen szabályozott. Az eljárásban, a közvélemény tájékoztatásával, biztosítani kell a nyilvánosságot, és lehetővé kell tenni, hogy az érdekeltek, érintettek észrevételt tehessenek, véleményt nyilváníthassanak a tervmódosításról és különösen annak környezeti értékeléséről.
A Békés Megyei Önkormányzat, mint a tervmódosítás kidolgozásáért felelős szerv, ezúton tájékoztatja a megye nyilvánosságát, hogy Békés megye területrendezési terve módosításának és a tervmódosítás környezeti értékelésének véleményezési eljárása 2019. október 29-én kezdődik. A terv módosításának tervezete, és a környezeti értékelés megtekinthetők, illetve letölthetők a Békés Megyei Önkormányzat honlapjáról (https://www.bekesmegye.hu/). A dokumentáció a honlap kezdőoldalának jobb oldali oldalsávja elején lévő Megyei területrendezési terv módosítása 2018 feliratra kattintva érhető el, az egyeztetési eljárás kezdőnapjától. A megnyíló felületről elérhetők még Békés megye területrendezési terve jelenleg hatályos változatának dokumentumai, és az Országos területrendezési tervet is megállapító 2018. évi CXXXIX. törvény térkép mellékletei és szövege.
A véleményezésre, észrevételek megtételére az egyeztetési eljárás kezdetét, azaz 2019. október 29-ét követő egy hónapon belül van lehetőség. Véleményt nyilváníthatnak mindazon természetes személyek, jogi személyek, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, amelyekre a tervről, illetve programról való döntés – különösen környezeti hatásai miatt – kihat vagy kihathat, valamint azok, amelyek a döntésben érdekeltek, különösen az olyan környezetvédelmi vagy más civil szervezetek, amelyeknek tevékenységi körét a megyei területrendezési tervről szóló döntés érinti.
A véleményeket, észrevételeket a Békés Megyei Önkormányzatnak címezve kell megküldeni, postai úton, az 5600 Békéscsaba, Pf. 118 levelezési címre. A továbbtervezés során azok a vélemények, észrevételek lesznek figyelembe véve, amelyek 2019. november 29-ig megérkeznek.
Azok a közigazgatási, illetve közfeladatot ellátó szervek, amelyeket a vonatkozó jogszabályok külön megnevezve jogosítanak fel a tervmódosítás és a környezeti értékelés véleményezésére, a Békés Megyei Önkormányzattól külön értesítést kapnak az észrevételeik megtételének lehetőségéről.