Tájékoztatás a Közgyűlés és a Bizottsági ülés elhalasztásáról

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humán járvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása a magyar állampolgárok egészségének és életének megoldása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 46/2020. (III. 16.) Korm. rendeletre tekintettel a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének és Bizottsági üléseinek 2020. március, április hónapra tervezett ülései elmaradnak.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak szerint:

“Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésének feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja”

Ezen felhatalmazás alapján hozott döntések a honlapon kihirdetésre kerülnek.

Elnöki határozatok

A Közgyűlés és a Bizottságok soron következő üléseinek várható időpontjáról – az egészségügyi veszélyhelyzet alakulásának figyelembe vételével – a későbbiekben adunk tájékoztatást.