Tájékoztatás a Magyar Falu Program 2020 keretében megjelent új pályázati kiírásokról

2020. 03.23.-án megjelent pályázati kiírások:

„Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás”

A program lehetőséget biztosít az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések számára a nemzeti és helyi identitástudat erősítésére. Támogatás igényelhető az önkormányzat vagy az önkormányzati társulás tulajdonában lévő ingatlanon lévő közösségi intézmények tereinek építésére, felújítására, közösség építését segítő személy programszervezőként való foglalkoztatására.

A projektre maximálisan igényelhető támogatási összeg
– Közösségi épületek építése, külső és belső tereinek felújítása, bővítése, korszerűsítése esetében az igényelhető támogatás maximális összege 30 000 000 forint.
– Közösségszervező alkalmazásának bértámogatása esetében pedig, a támogatás maximális összege 2 969 460 forint.

Mindkét önállóan támogatható tevékenységcsoportra vonatkozóan benyújtható támogatási igény ugyanazon pályázatban, az erre irányuló projekt esetében az igényelhető maximális támogatási összeg összesen 32 969 460 forint lehet, melybe beleszámítandó az önállóan nem támogatható tevékenységekre igényelhető támogatási összeg is.

Jelen kiírás keretében a pályázatok benyújtására 2020. április 22. és 2020. május 22. között van lehetőség.


„Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás” (egyházi)

A program lehetőséget biztosít az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú településeken működő történelmi egyházak számára a helyi közösségi terek fejlesztésére, a helyi identitástudat erősítésére.

A projekt maximálisan igényelhető támogatás összege
– Egyházi tulajdonban lévő, lakott épületek közösségi célra használt, illetve használandó tereinek, és jelenleg használaton kívüli épületek felújításának, bővítésének támogatása, közösségi épületek építése esetén: max. 30 000 000 forint.
– Egyházi közösségszervező személy bértámogatása, esetén pedig max. 2 969 460 forint.

Egy kérelmező mindkettő tevékenységcsoportra benyújthatja kérelmét, egy támogatási kérelemben. Azaz a mindkét tevékenységcsoportra egyszerre irányuló projekt esetében igényelhető maximális támogatási összeg összesen 32.969.460 Ft lehet, melybe beleszámítandó az önállóan nem támogatható tevékenységekre igényelhető támogatási összeg is.

Jelen felhívás keretében a kérelmek benyújtására 2020. április 22. napjától 2020. május 22. napjáig van lehetőség.

A pályázati kiírásokról bővebben az alábbi elérhetőségen tájékozódhat:
https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/mfpbongeszo/mfpBongeszoLite.xhtml

Amennyiben kérdése, kérése merülne fel a pályázatok előkészítésével,
a projektmenedzsmenttel kapcsolatosan, keresse bizalommal a
Békés Megyei Önkormányzati Hivatal jegyzőjét (jegyzo@bekesmegye.hu).