Tájékoztatás Békés megye új területrendezési tervének elfogadásáról

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2018 elején döntött Békés megye területrendezési terve felülvizsgálatának, módosításának megindításáról, a megyei terv és az új országos területrendezési terv közötti összhang megteremtése, a megváltozott szabályozási környezet egyéb elemeinek történő megfeleltetés, és a megyei terv legutóbbi módosítása óta eltelt időszakban tervezett, megvalósult elemek terven történő átvezetése érdekében.
A Békés Megyei Önkormányzat elnöke 2020. június 16-án fogadta el a tervet, miután az önkormányzat lefolytatta a szükséges egyeztetéseket, és miután a területrendezésért felelős miniszter megadta hozzá egyetértő állásfoglalását. A tervről szóló önkormányzati rendelet 2020. augusztus 1-jén fog hatályba lépni. A megyei területrendezési tervhez kapcsolódóan területrendezési szabályozási ajánlások is elfogadásra kerültek. A szabályozási ajánlásokban megállapított rendelkezések alkalmazása ugyan nem kötelező, de a fenntarthatósági, környezet- és természetvédelmi, valamint egyéb fontos szempontok miatt figyelembevételük javasolt. Az új dokumentumok elfogadásával, illetve hatályba lépésükkel Békés megye területrendezési tervéről szóló 2005-ben elfogadott rendelet, és a területrendezési szabályozási ajánlásokról szóló 2012-ben elfogadott önkormányzati döntés hatályukat vesztik.
Az új megyei területrendezési terv célja, hogy – a hatályos Országos területrendezési tervvel összhangban – meghatározza a megye távlati térszerkezetét és terület-felhasználását, ezzel az ágazati célok területi koordinációját, és közvetítse az országos és a térségi elhatározásokat a településrendezés számára. A terv feladata az országos területfelhasználás és műszaki infrastruktúra területi szintű pontosítása, az országos elemek kiegészítése a térségi jelentőségű infrastruktúra elemekkel, továbbá az országos övezetek területi pontosítása, a térségi jelentőségű környezeti, természeti és kulturális értékek területi védelme, a megyei sajátosságokat kiemelő egyedi övezetek meghatározásával a megyei fejlesztések térbeli koordinálása.
Az új megyei területrendezési terv újdonságai: földhivatali digitális alaptérkép felhasználásával, a többi megye terveivel egy időben és egységes metodika alapján készült, egyedi, a megyei sajátosságokat kiemelő övezetek kijelölésével. Készítéséhez új ágazati adatszolgáltatás lett felhasználva. A korábbi tervtől eltérően az új terv – a módosult tartalmi követelményekhez igazodva – a meglévő és a tervezett infrastruktúra elemeket eltérő jelöléssel, megkülönböztethető módon ábrázolja.
Az elfogadott új megyei területrendezési terv, annak környezeti értékelése, a terv előkészítő, megalapozó és javaslattevő munkarészei a Békés Megyei Önkormányzat hivatalos honlapján mindenki számára elérhetők lesznek, onnan letölthetők. A honlapon továbbra is elérhetők maradnak hatályukat vesztő dokumentumok is.