Tájékoztatás a Magyar Falu Program 2020 keretében megjelent új pályázati kiírásokról

2020. 07.27.-én megjelent pályázati kiírás:

„Elhagyott ingatlanok közcélú történő megvásárlása”

A községekben gyakran előfordul a romos, elhagyatott ingatlanok látványa, ami a település összképét jelentősen rontja. Ezeknek az ingatlanoknak önkormányzati tulajdonba történő kerülése elősegíti a rendezett falukép kialakítását. A szebb, rendezettebb falukép elérésén túl további pályázati cél, hogy a megszerzett ingatlant az önkormányzat kizárólag közcélra használja.

A projekt maximálisan igényelhető támogatási összege: 5.000.000.- Ft

Jelen kiírás keretében a pályázatok benyújtására 2020. augusztus 11. – 2020. szeptember 10. napja között van lehetőség.


„Építési telek kialakítása, közművesítés”

A kiírás lehetőséget biztosít az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú településeken lakhatást szolgáló -kialakítás után kötelezően értékesítendő- építési telek/telkek kialakítására, meglévő építési telek/telkek közművesítésére, fejlesztésére. A támogatás célja a kialakított, fejlesztett, közművesített, lakóház építésére alkalmas építési telek/telkek magánszemély részére, saját lakás/lakóház építésének céljára történő értékesítése.

A projekt maximálisan igényelhető támogatási összege: 15.000.000.- Ft, telkenként maximális 5.000.000.- Ft

Jelen kiírás keretében a pályázatok benyújtására 2020. augusztus 11. – 2020. szeptember 10. napja között van lehetőség.


„Önkormányzati kerékpárút építése”

A kiírás célja az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú településeken lévő kerékpárút felújítása, építése, ezáltal a vidéki kistelepülések hátrányainak mérséklése, az életminőség és a közszolgáltatások elérhetőségének javítása, a kerékpáros közlekedési infrastruktúra fejlesztése.

A projekt maximálisan igényelhető támogatási összege: 50.000.000.- Ft

Jelen kiírás keretében a pályázatok benyújtására 2020. augusztus 11. – 2020. szeptember 10. napja között van lehetőség.


„Egyházi közösség tulajdonában lévő temetők fejlesztése”

A program lehetőséget biztosít az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú településeken lévő történelmi egyházak számára, a működő temetők és temetkezési emlékhelyek fejlesztésének támogatására.

• Egyházi tulajdonban lévő temetők infrastrukturális támogatás esetében az igényelhető támogatás maximális összege: 30.000.000.- Ft

• Egyházi tulajdonban lévő temetők kiszolgálását segítő egyéb beruházások esetében az igényelhető támogatás maximális összege: 5.000.000.- Ft

Jelen kiírás keretében a pályázatok benyújtására 2020. augusztus 11. – 2020. szeptember 10. napja között van lehetőség.


„Temető fejlesztése”

A pályázati kiírás célja az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települési önkormányzatok tulajdonában lévő temetők tekintetében a nagy terhet jelentő kötelező önkormányzati feladatok ellátásának biztosítása, és segítség nyújtás a feladatainak ellátásához a kiírás keretében megvalósítható fejlesztések által.

• Önkormányzati tulajdonban lévő temetők infrastrukturális támogatás esetében az igényelhető támogatás maximális összege: 30.000.000.- Ft

• Önkormányzati tulajdonban lévő temetők kiszolgálását segítő egyéb beruházások esetében az igényelhető támogatás maximális összege: 5.000.000.- Ft

Jelen kiírás keretében a pályázatok benyújtására 2020. augusztus 11. – 2020. szeptember 10. napja között van lehetőség.


A pályázati kiírásokról bővebben az alábbi elérhetőségen tájékozódhat:
https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/mfpbongeszo/mfpBongeszoLite.xhtml

Amennyiben kérdése, kérése merülne fel a pályázatok előkészítésével, a projektmenedzsmenttel kapcsolatosan,
keresse bizalommal a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal jegyzőjét (jegyzo@bekesmegye.hu).