Döntés született a következő évek fejlesztéseiről a júniusi megyegyűlésen

A Békés Megyei Önkormányzat veszélyhelyzet utáni első ülésén több tájékoztatót hallgatott meg a testület, valamint elfogadták az Integrált Területi Programot.

A közgyűlés a veszélyhelyzet alatt hozott elnöki döntésekről készült összefoglaló ismertetésével kezdődött. Zalai Mihály elnök hangsúlyozta, csak olyan döntéseket kívánt a veszélyhelyzet ideje alatt meghozni, amelyeket a képviselők többsége támogatott. Az ügyrendi bizottság elnöke, Kónya István elmondta, a 2020. március 18-a és a 2020. július 2-a közötti időszakban 47 elnöki döntés született, ezekben Zalai Mihály elnök kérte a képviselők visszajelzéseit. A Fidesz-KDNP frakció valamennyi képviselője minden döntés esetében visszajelzett, és elmondta véleményét. Az ellenzék már nem volt ennyire aktív, Sebők Éva (Momentum), Pluhár László (MSZP), Samu Tamás Gergő (Független), dr. Szabó Ervin (Jobbik) egyetlen egy alkalommal sem jelzett vissza, nem kívánták véleményükkel segíteni az elnöki döntés megszületését. Határozatot fogadott el a testület, melyben köszönetet mondtak azoknak a képviselőknek, akik javaslataikkal, véleményük kifejezésével segítették a közgyűlés munkáját a veszélyhelyzet ideje alatt is.

Napirendre került a Békés Megyei Integrált Területi Program. A megyei területfejlesztési program és a területfejlesztési koncepció elfogadása után megszülető Integrált Területi Program (ITP) az önkormányzatok legfontosabb fejlesztéseit tartalmazó TOP Plusz forgatókönyve. Több alkalommal egyeztetéseket folytatott a megyei önkormányzat hivatala, levelezések zajlottak annak érdekében, hogy a területi szereplőktől beérkezzenek azok a javaslatok, melyek segítik a program összeállítását. Már január végén járási online videokonferenciákat tartottak, melyek az ITP megalapozását segítették elő. Február 2-án kétfázisú koncepciógyűjtés zajlott, mely során az igényeket gyűjtötték össze a területi szereplőktől, önkormányzatoktól és egyéb szervezetektől. Február 15-e és 18-a között már személyes egyeztetések folytak, majd április 14-én települési önkormányzatok és országgyűlési képviselők közreműködésével a program társadalmasítása kezdődött, április 15-e és 20-a között pedig újabb személyes egyeztetések során folytatódott a társadalmasítás. Az ITP tervezése a megye településeinek konszenzusán nyugszik. Minden szereplő számára elfogadható volt, hogy az elmaradottabb járások egy 20%-os eltérítésnek köszönhetően többletforráshoz jussanak. Az ITP-nek még kormányzati jóváhagyást kell kapnia, ha ez megtörténik júliusban, akkor azon megyék közé fog Békés megye tartozni, ahol a leghamarabb elérhetővé válnak a felhívások, és leghamarabb nyújthatnak be pályázatot az érdekeltek. Zalai Mihály elnök elmondta: a korábbiakhoz képest több forrásra számíthat a megye, több mint 86 milliárd forint érkezik, melyekből ismét megújulhatnak többek között óvodák, iskolák, egészségügyi intézmények, de várhatóan lehet majd pályázni köznevelési intézmények – általános- és középiskolák – és szakrendelők fejlesztésére. Továbbra is pályázható külterületi útfelújítás, de a keretösszeg 2,5-szer nagyobb lesz, és a TOP Plusznak köszönhetően belterületi utak és járdák is megújulhatnak. Összességében elmondható, hogy Békés megye jelentősen nagyobb fejlesztési keretből gazdálkodhat a következő években, mint a fejlettebb megyék.

A testület elismeréssel szólt a Békés Megyei Önkormányzat Hivatalának múlt évi munkájáról. Az erről készült tájékoztató szerint 2014 és 2020 közötti fejlesztési ciklust érintően a TOP keretében 198 projektben közreműködtek kollégáik, 45 településsel álltak kapcsolatban, és 28,5 milliárd forintnyi fejlesztést készítettek elő és menedzseltek, ezzel is segítve a – főként kisebb – települések pályázatait.

Tájékoztató hangzott el a megyében működő kórházak helyzetéről, a megye lakosságának egészségi állapotáról és a nemzetiségi önkormányzatok múlt évi tevékenységéről. A közgyűlés bejelentésekkel zárult, melyekből kiderült, hogy munkaprogram szerint szeptemberben lesz közgyűlés, valamint a szeptember 4-ei Megyenap előtt ünnepi ülésen adják át a Békés megyéért és a Polgárokért kitüntetéseket, valamint az Elnöki elismeréseket.