VÉSZTŐN ÜLÉSEZETT A VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSE

Vésztőn ülésezett Békés Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése április 19-én a Sinka István Művelődési Központban. Tájékoztató hangzott el a vármegye felsőoktatásáról, a katasztrófavédelem, majd a polgárőrség tavalyi tevékenységéről és a honvédség 101. Területvédelmi Zászlóaljának munkájáról. Mindezek mellett alapítványi támogatásokról, valamint az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról is tárgyalt a testület.

– A mai közgyűlésen számtalan informatív, hasznos beszámolót meghallgattunk. Nagyon fontos volt a vármegye felsőoktatásáról szóló tájékoztató. Valamennyi egyetem képviselője itt volt, és írásban is küldött anyagot arról, hogy milyen tevékenységet folytatnak, hol tartanak. Nagyon érdekes, hogy a Gál Ferenc Egyetem képviselője arról számolt be, hogy rendkívüli módon megnövekedett a jelentkezés valamennyi Békés vármegyei karukra. Ez egy óriási eredmény, mely részben betudható annak, hogy a covid után, és a háború kapcsán átalakultak a felsőoktatásban a lehetőségek, de ez szerintem a befektetett munkának is az eredménye. Végre egy olyan stabil rendszer látszódik a felsőoktatás tekintetében Békés vármegyében, amely joggal vívhatja ki a felsőoktatásba jelentkezők bizalmát – részletezte Zalai Mihály.

Békés Vármegye Önkormányzatának elnöke szerint ma már évek óta ugyanazon a néven, állandó képzési kínálattal találkozhatnak az érdeklődő fiatalok a vármegye egyetemein. A karokról kikerült, végzett hallgatókkal is fel van lehet venni a kapcsolatot, így látni, hogy visszamenőlegesen milyen munka folyt az intézményekben. Ez az elnök szerint egy olyan bizalomgerjesztő folyamat, amely ahhoz vezetett, hogy a Gál Ferenc Egyetem vármegyei karjain jelentősen növekedett a jelentkezők létszáma, és a Kodolányi János Egyetemen, valamint a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemen is növekedés tapasztalható.

– Jó volt azt látni és tapasztalni a tájékoztatókból, hogy nagyon szoros az együttműködés az egyetemek között, tehát egy olyan felsőoktatási kör alakult ki a vármegyében, amely jó eséllyel megfelelő kínálatot biztosít azok számára, akik a felsőoktatásban szeretnének részt venni. Azért fontos ez, mert azok a fiatalok, akik Békés vármegyében végeznek egyetemet, itt vesznek részt a felsőoktatásban, sokkal nagyobb eséllyel fogják itt folytatni a jövőjüket, mint azok, akik elkerülnek mondjuk Budapestre vagy más nagyvárosba. Onnan kisebb az esélye, hogy visszakerülnek, hiszen kialakulnak a kapcsolataik. A fiatalok megtartása Békés vármegyében nagyon fontos, ezért biztos lábakon álló, és jól működő, virágzó felsőoktatásra van szükségünk – hangsúlyozta Zalai Mihály.

Az elnök kiemelte, hogy a vármegye önkormányzatának élő, jól működő kapcsolata van, és számtalan területen működik együtt a felsőoktatási intézményekkel, a katasztrófavédelemmel, a polgárőrséggel és a honvédséggel.

– Fontos napirend volt, hogy módosítottuk a szervezeti és működési szabályzatunkat, amibe bekerültek azok az önként vállalt feladatok, amelyeket évről-évre ellátunk. Több olyan terület is szerepel a szabályzatban, amelyeket 2014 óta biztosan, sőt növelve azok számát támogatunk, például számtalan rendezvényt szervezünk, testvérmegyei kapcsolattartásban veszünk részt, felsőoktatási ösztöndíjpályázatban állunk helyt és civil támogatásokat is nyújtunk. Fontosnak tartjuk, hogy a lehetőségeink szerint részt vegyünk a vármegye, a civil szervezetek, az önkormányzatok és egyéb testületek életében, és ezzel is erősítsük azokat a kapcsolatokat, amelyek egyébként is a településekhez fűznek bennünket – részletezte Zalai Mihály.

Karakas Anikó, Vésztő polgármestere a TOP-ban (Terület- és Településfejlesztési Operatív Program) és a TOP Plusz programban történő fejlesztéseket részletezte. A vármegye önkormányzatával együttműködve többek közt turisztikai fejlesztések történtek a városban, kerékpárutat építettek, energetikai beruházást valósítottak meg és orvosi rendelőt, bölcsődét alakítottak ki. Rövidesen befejeződik a csapadékvíz elvezetését célzó fejlesztésük, és megújul a városi könyvtár épülete is. Közlekedésbiztonságot növelő beruházást is terveznek egy veszélyes csomópontban, és az idősek nappali ellátását is fejlesztik.

A közgyűlés zárása után néhány projekt alakulását is bemutatta a városvezető. A képviselők a helyszínen tájékozódtak a Vésztő-Mágor Történelmi Emlékhely fejlesztéséről, és megnézték a megújult Bagolyvárat is.