Tájékoztató Békés megye területrendezési terve módosításának megindításáról

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2005-ben fogadta el a Békés megye területrendezési tervéről szóló rendeletet, amelyet azóta egy alkalommal, 2012-ben módosított. A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése ez év elején döntött a területrendezési terv újbóli módosításáról. A tervmódosítás célja az országos területrendezési terv és a megyei területrendezési terv közötti, az országos terv 2014 elejétől hatályos módosításával megszűnt összhang helyreállítása, valamint a megyei tervnek a megváltozott szabályozási környezet egyéb elemeinek történő megfeleltetése és az elfogadás, illetve a legutóbbi módosítás óta eltelt időszakban tervezett, megvalósult elemek tervben történő átvezetése.

A területrendezési tervek az ország, illetve az egyes térségek nagytávlatú műszaki-fizikai szerkezetét meghatározó és befolyásoló tervdokumentumok, amelyek meghatározzák a területi adottságok és erőforrások hosszú távú hasznosítását és védelmét, az ökológiai elvek érvényesítését, a műszaki-infrastrukturális hálózatok összehangolt elhelyezését és a terület-felhasználás rendszerét. A tervek, a fentiekkel kapcsolatban, szabályokat állapítanak meg, amelyeket a településrendezési tervek készítése során kell alkalmazni.

A megyei területrendezési tervek közvetítőként szolgálnak az országos szintű területrendezési tervek és a települési tervek (településrendezési eszközök) között. Egyrészt az országos szintű területrendezési terv elhatározásait területileg pontosítják, másrészt pedig kiegészítik térségi jelentőségű (országos vagy helyi elhatározású) elemekkel.

A megyei területrendezési terv akkor megfelelő, ha az bírja az ágazatok egyetértését, a helyi, települési érdekek pedig érvényre jutnak benne. A települési elképzelések akkor tudnak minél jobban beépülni a megyei tervekbe, ha a megyei önkormányzat egyeztetési lehetőséget biztosít a települési önkormányzatok számára, és fordítva, ha a település kellő részletezettséggel ismerteti hosszú távú fejlesztési elképzeléseit. A megyei önkormányzat ezért a közelmúltban javaslatkérő felhívásokkal fordult a települési önkormányzatokhoz a területrendezési terv térségi jelentőségű tartalmi elemeinek települési tervekkel összehangolt megállapítása érdekében. Ezúton is biztatjuk a településeket a javaslattételre, amelyre április végéig van lehetőség.

A terv tartalmát, egyeztetésének és elfogadásának rendjét az erre vonatkozó jogszabályok részletesen szabályozzák. Az eljárás mozzanatainak ütemezése szerint, a módosítás tervezetének elkészültét követően, várhatóan ez év szeptemberében kezdődik meg a tervezet széles körű egyeztetési eljárása. Ennek keretében véleményt nyilváníthatnak majd mindazon szervek, amelyeket a jogszabályok erre feljogosítanak. A megyei önkormányzat biztosítani kívánja, hogy a tervezettel kapcsolatos véleményét minden érdekelt és érintett megyei szervezet is kifejthesse, ezért a tervezetet, a megye nyilvánossága számára is elérhető módon, társadalmi egyeztetés céljából, közzé fogja tenni. A tervezet elérhetőségéről és az arra vonatkozó vélemények eljuttatásának módjáról, az egyeztetési eljárás megindítását megelőzően, tájékoztatás fog megjelenni a megyei sajtóban és a megyei önkormányzat hivatalos honlapján.

Békés Megye Területrendezési Terve módosításának költségeit a megyei önkormányzat kormányzati hozzájárulásból finanszírozza, a hozzájárulás 20 millió forint vissza nem térítendő állami támogatás.

Az érdeklődők a hatályos Országos területrendezési tervet a TÉRPORT honlapon (http://www.terport.hu/teruletrendezes/teruletrendezesi-tervek/magyarorszag) tekinthetik meg, a hatályos megyei területrendezési tervet pedig a Békés Megyei Önkormányzat hivatalos honlapján (https://www.bekesmegye.hu), az Önkormányzat > Békés Megyei Önkormányzati Hivatal > Osztályok > Területfejlesztési és Területrendezési Osztály > Területrendezés elérhetőségű aloldalon.