ÚJ ÉRTÉKEK A BÉKÉS MEGYEI ÉRTÉKTÁRBAN

A magyar országgyűlés 2012. április 2-án elfogadta a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló törvényt, melynek célja számba venni és dokumentálni nemzeti értékeinket, és ebből külön adatbázist alkotni. Emellett a törvény célja, hogy elősegítse a nemzeti értékek és hungarikumok fennmaradását és védelmét, ezzel is erősítve a nemzeti tudatot. Az értékeket az alábbi kategóriák szerint rendszerezik: agrár- és élelmiszergazdaság, egészség és életmód, épített környezet, ipari és műszaki megoldások, kulturális örökség, sport, természeti környezet, turizmus és vendéglátás. Az egyes kategóriákban rendszerbe vett értékek hozzájárulnak a turizmus megalapozásához, a gazdaság fejlesztéséhez.
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének határozta értelmében Békés megyében is megalakult 2013 őszén az értéktár bizottság. Feladata, hogy a megye területén lévő nemzeti értékeket a törvény által megszabott kategóriák szerint azonosítsa és nyilvántartásba vegye. Bárki kezdeményezheti nemzeti értéknek a Békés Megyei Értéktárba történő felvételét, a kezdeményezés ingyenes és önkéntes alapon történik.
A megyei értéktár bizottság 7 főből, többségében szakemberekből áll, ők: Zalai Mihály, a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke, Ambrus György, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség alelnöke, Ando György, a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum igazgatója, dr. Erdész Ádám, a Békés Megyei Levéltár igazgatója, Fekete Péter kulturális államtitkár, Simon István Tamás, a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének képviselője, Závoda Ferenc, a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének térségi tanácsnoka.
A megyei értéktár bizottság munkáját nyolc szakmai albizottság segíti, az albizottságokban 40 fő dolgozik.
A Békés Megyei Értéktárban 2014 őszéig 13 megyei értéket vettek lajstromba, mostanáig 52 érték kapott helyet, melyek közül kettő – a csabai és a gyulai kolbász – hungarikum is, a Csabai Kolbászfesztivál és a Békés-Tarhosi Énekiskola pedig bekerült a Nemzeti Értéktárba.

Az évek alatt – köszönhetően a megyei értéktár bizottság ösztönző munkájának – sok településen jött létre értéktár, jelenleg 52 települési értéktár működik, melyekben 1078 értéket tartanak nyilván. A települések szívesen kapcsolódnak be az értékgyűjtésbe, ezzel hozzájárulnak kincseik megőrzéséhez és a helyi identitás erősítéséhez.

A Békés Megyei Önkormányzat által hagyományteremtő céllal létrehozott rendezvényen, a Megyenapon is kiemelt figyelmet kapnak az értékek. A Békés Megyei Értéktárban szereplő tételek a két korábbi rendezvényen is bemutatkoztak, ez idén sem volt másként, azonban ebben az évben már települési értéktárak is felvonultatták kincseiket. A harmadik Megyenapon 32 helyi értéktár ismertette meg az érdeklődőkkel mindazokat az értékeket, melyek fontosak életükben, és amelyeket szeretnének megőrizni. A megyében található nemzeti értékek jelentik alapját a Megyenap kézműves vásárának, ilyen módon igyekszik az önkormányzat a megyei értékek helyi gazdaságot fejlesztő hatását erősíteni.

A Békés Megyei Értéktár Bizottság legutóbbi ülésén 15 értéket vett lajstromba, ezeket a megyei értéktár bizottság elnöke, Zalai Mihály közgyűlési elnök mutatta be a sajtó képviselőinek a Megyeházán. Ezek:

 • A Csabagyöngye szőlő és Stark Adolf szellemi munkássága, (Stark Adolf szőlőnemesítő)
 • Békéscsabai Jókai Színház épülete,
 • Az egykori Igazságügyi Palota épülete Gyulán,
 • A Munkácsy Mihály Múzeum épülete és gyűjteménye,
 • Thék Endre munkássága, (orosházi születésű bútorasztalos, a magyar nagyüzemi bútorgyártás megteremtője)
 • Balassi Táncegyüttes tevékenysége,
 • Munkácsy Mihály művészeti öröksége,
 • Tevan Andor könyvművészeti és kiadói tevékenysége, (békéscsabai nyomdász, könyvművész, kiadó, nyomdászati író)
 • Tranoscius, (a magyarországi evangélikus szlovákok régi, vallásos énekeskönyve)
 • A békési vesszőfonás,
 • Dévaványai táncok,
 • Szarvasi Arborétum,
 • Békéscsabai István malom,
 • Bodoki Károly Vízügyi Múzeum, (a Kettős-Körös jobb partján, Mezőberény és Békés között található)
 • Orosháza-Gyopárosfürdő.

A sajtótájékoztatón az értéktár bizottság tagjai: Ando György és dr. Erdész Ádám is részt vettek. Ando György a Munkácsy Mihály Múzeum épületéről és gyűjteményéről, valamint Munkácsy Mihály örökségéről, dr. Erdész Ádám pedig a Gyulán található, egykori Igazságügyi Palota épületéről mondott el érdekességeket a megjelenteknek.