Nyugdíjba vonult dr. Horváth Mihály jegyző

Dr. Horváth Mihály, a Békés Megyei Önkormányzat jegyzője, mivel betöltötte a jogszabályok által előírt felső korhatárt, 2022. június 24-én nyugdíjba vonult.

Dr. Horváth Mihály 1952. június 24-én született Budapesten. Érettségi után az Országos Mentőszolgálatnál helyezkedett el, később az Országos Közegészségügyi Intézetnél mentőápolóként, illetve laboránsként dolgozott. Katonai szolgálatának teljesítése után a gyulai GANZ Villamossági Művek Relégyárában igazgatási csoportvezetői megbízást kapott. 1978-ban felvételt nyert a JATE Állam- és Jogtudományi Karára, ahol sikeres államvizsgát tett 1985-ben. 1984-től Gyula Városi Tanácsánál jogászként dolgozott, majd a testület kinevezte a Szervezési- és Jogi Osztály vezetőjének. 1989-ben jogtanácsosi szakvizsgát tett, majd felvételt nyert a Közgazdaságtudományi Egyetem jogász-szakközgazdász szakára. 1990 és 1992 között Gyula Város Polgármesteri Hivatalában dolgozott jegyzőként, majd 1992-től 2014-ig a megyei illetékhivatal hivatalvezetőjeként tevékenykedett. 2014 decemberétől Békés megye aljegyzőjeként, majd 2019 év végétől Békés megye jegyzőjeként és a Területi választási Iroda vezetőjeként szolgálta Békés megye polgárait. Tagja volt az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság alap- és szakvizsga bizottságának, oktatta és vizsgáztatta a köztisztviselőket jogalkotás, jogalkalmazás, önkormányzati rendszer- és gazdálkodás témakörökben.

33 év felsővezetői gyakorlattal rendelkezik, országos szinten kiemelkedő eredményeket ért el a területfejlesztési és területrendezési feladatok előkészítésében, és azok sikeres végrehajtásában. Részt vett a megyei önkormányzat nemzetközi együttműködéseiben, a nemzetiségi önkormányzatok feladatellátásában.

Sokirányú szakmai ismeretei, vezetői gyakorlata, kiváló koordinációs képessége szerepet játszott abban, hogy a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal országosan is elismert, példaértékű munkát végzett az elmúlt években.

Dr. Horváth Mihály jegyzői munkássága alatt megújult az Árpád soron található Megyeháza épülete, egy új ingatlannal nőtt a megyei önkormányzat vagyona. Az önkormányzat által kezelt Területfejlesztési Operatív Program (TOP) keretén belül több, mint 90 milliárd forint értékű fejlesztés érkezett a megye városaiba és falvaiba. Vezetése alatt a megyei önkormányzati hivatal dolgozói létszáma kétszeresére nőtt, és egy stabil, szakmailag felkészült, a megye legütőképesebb területfejlesztéssel foglalkozó csapata segítette a települések fejlesztési feladatait.