Tájékoztató falugondnoki és tanyagondnoki képzésről

A 2021. január 1. után benyújtott jelentkezések esetében a szolgáltatás helye szerint illetékes megyei önkormányzat látja el a falugondnoki és tanyagondnoki képzés szervezését.

Az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004. (IX. 18.) ESzCsM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) lehetővé teszi, hogy amennyiben a képzés megtartásához nincs elegendő számú jelentkező, a vármegyei önkormányzat más vármegyei önkormányzattal közösen szervezze meg a képzést.

A Békés Vármegye Önkormányzata, Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata , a Csongrád-Csanád Vármegye Önkormányzata, a Fejér Vármegye Önkormányzata, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye Önkormányzata, Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata, Nógrád Vármegye Önkormányzata, Tolna Vármegye Önkormányzata, valamint Pest Vármegye Önkormányzata a falugondnoki és tanyagondnoki képzés közös szervezéséről döntött oly módon, hogy a képzést a Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata bonyolítja le.

A képzést a Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzat nem maga végzi, hanem képzési megállapodás keretében olyan intézményt bízott meg, amely a Rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel.

A képzést a Falugondnokok Duna–Tisza Közi Egyesületével (6000 Kecskemét, Kölcsey utca 21.) végzi.

Kecskeméten vesznek részt a képzésen a Békés vármegyei, Bács-Kiskun vármegyei, a Csongrád-Csanád vármegyei, a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei, a Nógrád vármegyei, valamint a Pest vármegyei jelentkezők.

A képzés megkezdésének tervezett időpontja Kecskeméten 2023. augusztus 21., illetve 2023. augusztus 28.

A képzés befejezésének tervezett időpontja 2023. november 15., illetve 2023. november 22., amelyet követően kerül sor a vizsgák megtartására.

Vizsgák időpontja: 2023. november 30., illetve 2023. december 7.

A képzésért fizetendő képzési térítési díj bruttó 190.000 Ft/fő.

A képzés pontos helyszíneiről és időpontjáról, ütemezéséről folyamatosan értesítjük a jelentkezőket.

A képzéssel kapcsolatos további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető:

Békés Vármegyei Önkormányzat részéről: Seeberger Kitti (telefon: 66/441-141/128, seeberger.kitti@bekesmegye.hu)