Megkezdődött a választásokra való felkészülés

Békés Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése legutóbbi ülésén megválasztotta a Békés Vármegyei Területi Választási Bizottság tagjait és póttagjait. A bizottságba bekerülő személyek a megválasztást követő napon letették esküjüket, átvették megbízólevelüket és megtartották alakuló ülésüket is.

A választási eljárásról szóló törvény szerint a vármegyei területi választási bizottságok (TVB) tagjait az önkormányzati választást megelőző évben október 1. és november 30. között kell megválasztani. Békés Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése a 2023. november 16-i ülésén – a területi választási iroda vezetője indítványára – minősített többséggel döntött a Békés Vármegyei Területi Választási Bizottság tagjai és póttagjai személyéről. A választási bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei, amelyeknek elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása.

A TVB a vármegyében lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben szerepelő és a választási eljárásról szóló törvényben nevesített összeférhetetlenségi szabályoknak megfelelő három tagból és két póttagból áll.

A Közgyűlés dr. Magyari János Lászlót, dr. Szelezsán Róbertet és Kocziha Attila Mátyást választotta meg bizottsági tagként, míg póttagként dr. Kócsa Katalin és Haklik Józsefné lett kijelölve. A megválasztott tagok és póttagok a megválasztást követő napon esküt tettek Zalai Mihály, Békés Vármegye Önkormányzata elnöke előtt.

A dr. Magyari János László, dr. Szelezsán Róbert és Kocziha Attila Mátyás alkotta választási bizottság 2023. november 17-én tartotta első ülését, amikor is megválasztotta elnökét dr. Magyari János László személyében. A bizottság elnökhelyettese dr. Szelezsán Róbert lett.