“A jövőt gyermekeinkkel építjük”

 • Szerző
  Bejegyzés
  • #2516
   admin
   Adminisztrátor

   Sikeres projektről számolt be három közreműködő partner: a főpályázó, a Békés Megyei Önkormányzat által alapított Békés Megyei Területi Társadalmi Aktivitás Nonprofit Kft. és két konzorciumi partner, a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása valamint a Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvány.

   „A jövőt gyermekeinkkel építjük” – Komplex területi társadalmi aktivitás program a versenyképes Békés megyéért!” című projekt keretében megyénkben komplex területi társadalmi aktivitás programot kívánnak megvalósítani.

   A több mint 930 milliós, 100%-os támogatottságú projekt a mezőkovácsházi kistérség kivételével teljes Békés megyét érinti. Az említett kistérség azért marad ki a mostani projektből, mert ezt a területet egy korábban indult, nagyszábású, de a jelenlegi programhoz nagyban hasonló projekt már érinti.

   Felmerül a kérdés: miért éppen Békés megye? A projektet a megyében tapasztalható problémák indokolják, mint a csökkenő demográfiai, a szegénységi, a magas munkanélküliségi, az alacsony iskolázottsági mutatók, a lakosság rossz egészségügyi állapota, a jövőkép- és az öngondoskodás hiánya, a magas halálozási ráta, a szakképzettség hiánya, elöregedés, aluliskolázottság, gyenge gazdasági mutatók. Ugyanakkor a megyében két – korábbi elnevezéssel élve – LHH-s, leghátrányosabb helyzetű járás is található, ez is egyértelműen indokolja a komplex fejlesztési program szükségszerűségét.

   A projekt elsődleges célja a lakosság foglalkoztathatóságának és képzési lehetőségeinek javítása, a lakosság társadalmi részvételének növelése, az alapvető életvezetési készségek bővítése, a lelki és fizikai egészség javítása.

   A program célcsoportjai az óvodások, iskolások, az alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézmények tanulói és a felnőttképzésben részt vevők, a regisztrált munkanélküliek, a családok és helyi közösségek, a munkahelyi környezet, a helyi társadalom, a civil és más nonprofit, illetve for-profit szervezetek, szakemberek (képzők képzése), idősek (60 év felettiek) valamint közintézmények alkalmazottai.

   A programelemek is változatosak: alapvető feladat a humánerőforrás fejlesztése, amely a kompetenciafejlesztéstől a hagyományos képzésig, ill. az e-learning anyagok használatától az önképzés lehetőségének elsajátításáig sokféle lehetőséget magába foglal. A tudásbázis javítása, a lakosság lelki és fizikai egységét fejlesztő módszerek, egészséges munkaerő program, kommunikációs és ismeretterjesztés, helyi gazdaságok fejlesztése, sport, szociális szervezetek lehetőségei. Az egyéni mentorálástól a csoportos tanácsadásig, a közösségi rendezvények szervezésétől az életmódklub-jellegű műhelyfoglalkozásokig többféle eszközt felvonultat. Az elemek a helyi társadalom szintjén, összeadódva fejtik ki hatásukat. Elengedhetetlen a tartós szemléletformálás: tudni kell, belül mi zajlik az emberben, amikor változik.

   A program már nyert ugyan, de ahhoz, hogy meg is valósuljon, széles társadalmi összefogásra van szükség, együttműködőket kell bevonni a projektbe, ezért minél több lehetséges partnerrel szükséges megismertetni a célokat és a lehetőségeket. Ezúttal település- és intézményvezetőket, civil szervezetek képviselőit, döntéshozókat, szakembereket vártak a mostani tájékoztató konferenciára, akik olyan személyeket tudnak bevonni a programba, akiknek fontos Békés megye jövője. Az összejövetelen a konzorciumban résztvevők valamennyien beszéltek az általuk lefedett területek jellemzőiről, a célokról és a várható programokról.

   A projekt november 15-én zárul.