Békés Megye Képviselő-testületének pályázati felhívása: felsőoktatási intézmények hallgatóinak gyakorlati hely biztosítására

Címkézve: 

 • Szerző
  Bejegyzés
  • #2387
   admin
   Adminisztrátor

   Békés Megye Képviselő-testületének pályázati felhívása felsőoktatási intézmények hallgatóinak gyakorlati hely biztosítására. A Békés Megyei Önkormányzat saját forrásainak terhére támogatni kívánja a diploma megszerzése és ezzel a tanulmányaik lezárása előtt álló, egyetemi oktatásban résztvevő fiatalok gyakorlat szerzését Békés megyében.

   A kötelezően elvégzendő gyakorlat időszakában fel kívánja kelteni a fiatalok érdeklődését a Békés megyei munka lehetőségek iránt. Az összefüggő szakmai gyakorlat teljesítése alatt a hallgatók munkatapasztalatot szerezhetnek a Békés Megyei Önkormányzati Hivatalnál, illetve a Békés Megyei Önkormányzat fenntartásában működő valamely intézménynél.

   1. Támogatás célja

   A Békés Megyei Önkormányzat saját forrásainak terhére támogatni kívánja a diploma megszerzése és ezzel a tanulmányaik lezárása előtt álló, egyetemi oktatásban résztvevő fiatalok gyakorlat szerzését Békés megyében. A kötelezően elvégzendő gyakorlat időszakában fel kívánja kelteni a fiatalok érdeklődését a Békés megyei munka lehetőségek iránt.

   Az összefüggő szakmai gyakorlat teljesítése alatt a hallgatók munkatapasztalatot szerezhetnek a Békés Megyei Önkormányzati Hivatalnál, illetve a Békés Megyei Önkormányzat fenntartásában működő valamely intézménynél:

   • Békés Megyei Tudásház és Könyvtár,
   • Békés Megyei Levéltár
   • Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága
   • Békés Megyei Napsugár Bábszínház
   • Békés Megyei Jókai Színház
   • Farkas Gyula Közoktatási Intézmény
   • Harruckern János Közoktatási Intézmény
   • Hunyadi János Közoktatási Intézmény
   • Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi, Rehabilitációs és Módszertani Központ
   • Pándy Kálmán Kórház
   • Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum
   • Békés Megyei Körös-menti Szociális Centrum
   • Békés Megye Képviselő-testülete Ellátó és Szolgáltató Szervezete
   2. A foglalkoztatás jogszabályi háttere
   • Törvényi háttér: a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.), a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.)
   • Foglalkoztatási forma: gyakorlati képzés
   3. Program megnevezése:

   Felsőoktatási intézmények hallgatóinak gyakorlati hely biztosítása

   4. Igénybejelentésre jogosultak:

   a felsőoktatásban résztvevő érvényes hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók

   5. Támogatható:

   az összefüggő, kötelező szakmai gyakorlat

   6. Pénzügyi feltételek
   • Támogatás jogcíme: Az Ftv. 48. § (3) bekezdése szerint: hallgatói munkadíj
   • Támogatás mértéke: hetente a legkisebb kötelező munkabér (minimálbér) havi összege tizenöt százalékának megfelelő összeg
   • Támogatás futamideje: az összefüggő, kötelező szakmai gyakorlat időtartama
   7. Támogatott foglalkoztatási forma:

   szakmai gyakorlat

   8. Foglalkoztató vállalja, hogy
   • a hallgatóval az Ftv. 46. § (10) bekezdése szerint hallgatói munkaszerződést köt. A hallgatói munkaszerződés alapján munkát végző hallgató foglalkoztatására az Mt. rendelkezéseit megfelelően alkalmazza.
   • biztosítja a szakmai gyakorlaton résztvevő fiatal részére a megfelelő munkafeltételeket
   9. Előnyben részesül az a pályázó, aki:
   • Békés megyében állandó lakhellyel, illetve
   • magasabb tanulmányi átlaggal rendelkezik
   10. A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:
   • önéletrajz
   • motivációs levél
   • utolsó lezárt félév indexmásolata
   • hallgatói jogviszony igazolás
   11. A pályázat benyújtásának helye, módja és határideje:
   • Békés Megyei Önkormányzati Hivatal Szakmai Felügyeleti Osztály, 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.
   • Ajánlott küldeményként
   • Határidő: 2010. szeptember 13. (postára adás)
   12. A pályázatok elbírálásának módja és határideje:
   • A Békés Megye Képviselő-testülete Művelődési, Oktatási, Sport Bizottsága dönt a beérkezett pályázatokról
   • Határidő: 2010. szeptember 30.
   13. További információk:

   Pápai Anna Mária oktatási referens:

   Telefon: 66/441-141/122 vagy 20/535-57-67
   E-mail: anna.papai@bekesmegye.hu

   Domokos László Békés Megye Képviselő-testületének elnöke