Értéktár hálózat kialakítása Békés megyében

 • Szerző
  Bejegyzés
  • #2361
   admin
   Adminisztrátor

   ÁROP-1.A.6-2013-2013-0030

   „Értéktár hálózat kialakítása Békés megyében – A közigazgatás és a civil szektor megyei szintű, mintaértékű együttműködésével”

   A projekt célja a Békés Megyei Önkormányzat új típusú feladatrendszeréhez illeszkedő civil háló létrehozása, a közigazgatási-civil kapcsolatok erősítése a Megyei Értéktár Hálózat létrehozásával, mely szintetizáló erő lehet a megye új típusú közigazgatási feladatai, a civil szektor és a vállalkozások között, megnövelve eredményközpontúságukat. A sikeres együttműködés, az értékek megismertetése érdekében képzéseket, rendezvényeket, kampányokat szervezünk, cselekvési terv, adatbázis és kiadványok készül.

   Békés megye az”Összefogás megyéje”, ezt deklarálta Társadalmi-gazdasági Programjában is, s a jelen pályázat keretében megvalósítani kívánt projekt ezt az összefogást helyezi új, a megyei önkormányzat megváltozott szerepéhez, feladataihoz illeszkedő, a résztvevő civil partnerek kompetenciáira építő együttműködésre.

   A fent leírtak alapján a Békés Megyei Önkormányzat konzorciumi partnerével a Magyar Nemzeti Hungarikumok és Értékek Szövetségével létrehozza a Megyei Értéktár Hálózatot.

   A pályázatba az alább felsorolt partnereket is bevonja, akikkel már együttműködési megállapodást kötött:

   • Békés Megyei Népművészeti Egyesület
   • Nefelejcs Békési Kulturális és Hagyományőrző Közhasznú Egyesület
   • Szarvasi Gazdák Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesülete
   • Békés Megye Falusi Turizmusáért Egyesület
   • Kötegyáni Baráti Kör
   • Dobozi Népművészeti Egyesület
   • Szeghalmi Polgári Egyesület
   • Harsányi Hagyományőrző Egyesület
   • Füzesgyarmati Népi Kismesterségek és Kézművesek Egyesülete
   • 6 települési önkormányzat
   • 8 vállalkozás

   A Megyei Értéktár Hálózat megvalósításával a Békés Megyei Önkormányzat célja, hogy a megyét behálózó civil együttműködést alakítson ki. Az együttműködés alapját nemcsak az előzményeknél leírt hivatalos dokumentumok, stratégiák és jogszabályok jelentik, hanem az a korább megyei önkormányzati együttműködés, melynek segítségével a közelmúltban, még mint intézményfenntartó, a Békés Megyei Önkormányzat kötelező feladatainak ez részét civil szervezeteken keresztül látta el, ehhez képezte és felkészítette azokat. Korábbi saját civil pályázati rendszerét pedig úgy alakította ki, a pályázati kiírást évről-évre emelte magasabb “nehézségi fokozatra”, ezzel mintegy tanítva a kevésbé felkészült civileket a pályázataik profi összeállítására, mellyel fokozatosan megtörtént a megfelelés az országos civil pályázatoko történő elindulásnak is. A múltbeli kiváló együttműködésből fakad az a bizalom, tudás és tapasztalat, mely a mostani együttműködés alapjait adja.

   Az együttműködés során a 14 helyi bevont partner feladata, hogy megismerkedjenek a megyei önkormányzat új típusú közigazgatási feladataival, a területfejlesztés területén. Megismerkednek a célokkal és a célokhoz vezető módszerekkel. Ehhez külső szolgáltatás igénybevételével képzést veszünk igénybe: hálózati együttműködések és kapcsolatok címmel. A képzés végén a résztvevők tanúsítványt kapnak. A képzést a megyei önkormányzat 2013. év végig szeretné befejezni. A képzés lezárultával megkezdődik a projekt következő szakasza, mely egyrészt egy olyan online módon elérhető adatbázis kiépítését jelenti, melybe minden résztvevő partner gyűjtheti a működési területén fellelhető értékeket, másrészt a megyei önkormányzat és annak Értéktár Bizottsága irányításával megkezdődik a helyi civil társadalmi kapcsolatok teljes körű feltárása, a helyi értékek, nyolc tematikus területen történő összegyűjtése, töltése a közös adatbázisba és közvetítése a megyei értéktárba.

   A projekt lebonyolítása során azonban a projektgazda megyei önkormányzat nem csupán a már együttműködő 14 civil szervezettel tart kapcsolatot, hanem rájuk alapozva szélesebb civil bázist teremt meg azáltal, hogy helyben információs rendezvényeket szervez, ahol mód nyílik a megyei önkormányzat, mint közigazgatási szerv új típusú feladatrendszerének megismerésére, az információáramlásra, a véleménycserére és természetesen az eddig feltárt értékek bemutatására.

   Eszközként ehhez közös marketing arculat kialakítását tervezzük, mely széles körben egyértelművé teszi a megye-civil együttműködését. A Békés Megyei Önkormányzat a projekt során cselekvési tervet alkot, mely segíti a projekt lebonyolítását és számszerűsítve meghatározza a helyben feltárt értékrendszerek minimálisan elvárt szintjét. A 14 partner szervezet létrehozza a saját Hungarikum Klubját, ahol a feltárt helyi érték bemutatása, megőrzése, széles körben történő ismertetése zajlik.

   Ez lesz az a fórum is, ahol a helyi gazdasági szféra megjelenhet és a nemzetgazdasági szempontból is figyelemreméltó helyi értékek hasznosítása előkészülhet. A helyi Hungarikum Klubok ezen túl összekötő kapcsot jelentenek a helyi civil, a helyi gazdasági, és a helyi önkormányzatok között. A partnerségen túl így új típusú együttműködések keletkezhetnek, hiszen a helyi társadalom közös érdeke a helyi értékek hatékony képviselete.

   A bevont partnerek így vállalják, hogy működési területükön felkutatják azokat a helyi értékeket, melyeket a magyar nemzeti értékek és hungarikum gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16) Kormányrendelet az alábbi nyolc területen jelöl meg.

   • agrár- és élelmiszergazdaság,
   • egészség és életmód,
   • épített környezet,
   • ipari és műszaki megoldások,
   • kulturális örökség,
   • sport,
   • természeti környezet,
   • turizmus és vendéglátás.

   A projekt lebonyolításának 2014. évi második negyedévében olyan konferencia lebonyolítását szervezzük, melyre országos szintű előadókat várunk. A konferencia keretében a megye egy jelentős nagyrendezvényéhez kapcsolódóan, kiállítás keretében bemutatjuk a feltárt és kiválasztott megyei szintű értékeket, ezzel az eseménnyel tudatosítjuk a társadalomban a megyei önkormányzat, mint megyei szintű gazdaságfejlesztő erő új, közigazgatási szerepét, lehetőséget biztosítunk a feltárt értékek közvetítéséhez, megismertetéséhez, tovább erősítjük a partnerségi hálót és lehetőséget teremtünk a többi civil szervezetnek az együttműködésre.

   A konferencia keretében a megye egyik legjelentősebb eseményéhez, a békéscsabai helyszínnel immár több éve megrendezett Kárpát-medence Nemzeti Értékei és Hungarikumai kiállításhoz kapcsolódóan, kiállítás keretében bemutatjuk a feltárt és kiválasztott megyei szintű értékeket, ezzel az eseménnyel tudatosítjuk a társadalomban a megyei önkormányzat, mint megyei szintű gazdaságfejlesztő erő új, közigazgatási szerepét, lehetőséget biztosítunk a feltárt értékek közvetítéséhez, megismertetéséhez, tovább erősítjük a partnerségi hálót és lehetőséget teremtünk a többi civil szervezetnek az együttműködésre.

   A projekt lezárását 2014. III. negyedévében kiadvány megjelentetésével tervezzük, mely átfogó képet ad a projektről és az elért eredményekről.

   Azért, hogy a projekt közéleti aktivitását növeljük, a projekt 13 hónapja során öt, információs, marketing kampány lebonyolítását tervezzük. A kampány során alapozunk a megyei önkormányzat korábban kialakított kommunikációs partnereire és a velük már meglévő együttműködésekre és új a közös marketing arculat kialakításával, kiadvány megjelentetésével, országos szintű rendezvény lebonyolításával új elemeket is beviszünk a kampányba.

   Projekt tevékenységei: – képzés szervezése, – rendezvények szervezése, – együttműködési megállapodások megkötése, – cselekvési tervek kidolgozása, – kampányok lefolytatása, – partnerségi hálózatok létrehozása, – nyilvánosság biztosítása.