Félidőnél tart a megyei önkormányzat road-show sorozata

 • Szerző
  Bejegyzés
  • #2542
   admin
   Adminisztrátor

   Alapos és részletes előkészítés után útnak indult a Békés Megyei Önkormányzat road-show sorozata. A nyolc járási székhelyre tervezett program első napján Gyulán majd Sarkadon, második napján Mezőkovácsházán és Orosházán tájékoztatták a megyei önkormányzat kollégái és szakmai előadók az érdeklődőket, polgármestereket, városvezetőket.

   A 272/2014 (XI.5) Kormány rendelet a projektmenedzsment feladatok vonatkozásában kimondja, hogy: „A megyei önkormányzat – a megye területén lévő megyei jogú város járásán kívül – a területén található települési önkormányzatok e rendelet hatálya alá tartozó támogatásból megvalósuló közfeladat fejlesztési projektjei előkészítésében és megvalósításában köteles részt venni, ha azt a települési önkormányzat kéri.”
   Miután az új pályázatok kiírása 2015. második negyedévében várható, így a megyei önkormányzat számára mindez konkrét feladatként ekkor jelenik meg. A felkészülést azonban már megkezdték kollégáik, alapos előkészítés után nyolc járási székhelyre koncentráló road-show sorozatot indítottak.

   Egy-egy állomáson tájékoztatják az önkormányzatokat magáról a helyzetről, a megye szándékairól, céljairól, az együttműködés lehetséges módjáról. A program ugyanakkor lehetőséget biztosít a 2014-2020-as pályázati időszakra vonatkozó aktuális információk megosztására, és arra, hogy a megye a tervezési feladatok után a konkrét projektfejlesztés majd projektmenedzsment feladatok ellátásával aktív szereplője legyen a megyei fejlesztéspolitikának.

   Zalai Mihály, a Békés Megyei Önkormányzat elnöke köszöntőjében elmondta, hogy a 2014-2020 közötti időszakban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében Békés megyébe 57,94 milliárd forint érkezhet. Minden megyében működő önkormányzatnak érdeke, hogy ebből a keretből minél több forrást tudjon lehívni.

   Dr. Horváth Mihály, a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal aljegyzője hangsúlyozta, hogy a forrásfelhasználás hatékonyabbá tétele érdekében szükséges egy olyan dokumentum elkészítése, amely a helyi igényekkel összhangban a rendelkezésre álló TOP forráskeretek felhasználásának szerkezetét, elvárt eredményeit és ütemezését támasztja alá a 2014-2020-as költségvetési időszakra vonatkozóan.

   Ruck Márton, a Békés Megyei Önkormányzat Területfejlesztési Bizottságának elnöke a TOP-al kapcsolatban hangsúlyozta, hogy a célterület az EU besorolás szerint a „kevésbé fejlett régiók”: az ország Budapesten és Pest megyén kívüli területe, vagyis a 18 megye. A TOP elsősorban az önkormányzatok fejlesztéseihez biztosít forrásokat, az önkormányzatok gazdaságfejlesztési és azzal összefüggő, város- és településfejlesztési akcióit támogatja.

   Képes György, a Békés Megyei Önkormányzat Területfejlesztési- és Területrendezési Osztályának vezetője az Integrált Területi Program (ITP) módszertanáról tájékoztatta a résztvevőket, valamint arról, hogy az ITP végrehajtásában milyen tevékenységet láthat el a megye. A jogszabály által meghatározott feladatok: összeállítja az integrált területi programot és kezdeményezheti annak módosítását, véleményezi az Irányító Hatóság által megküldött felhívást, adatot szolgáltat az Irányító Hatóság részére a többéves nemzeti keret és az éves fejlesztési keret összeállításához, és végrehajtja az integrált területi programot. Végrehajtói feladatkörben közreműködik a felhívások elkészítésében, részt vesz az értékelés és a döntési javaslat elkészítésének folyamatában, nyomon követi a végrehajtást és a források felhasználását.

   Buzás Sándor területfejlesztési szaktanácsadó a megyei önkormányzat és a települési önkormányzatok együttműködésének lehetőségeiről beszélt. Tájékoztatta az érdeklődőket arról, miben változott a projekt előkészítés menete az előző ciklushoz (2007-2013) képest, és milyen főbb módosulások történtek a projektmenedzsmenttel kapcsolatosan.

   A road-show második felében a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó építési beruházásokról, a humán fejlesztésekkel kapcsolatos projektekről és a határon átnyúló pályázatokról adtak tájékoztatást a szakmai előadók.

   A programsorozat következő állomása jövő szerdán Békés és Szeghalom, csütörtökön pedig Gyomaendrőd és Szarvas.