Pályázati kiírás főjegyzői munkakör betöltésére

 • Szerző
  Bejegyzés
  • #2585
   admin
   Adminisztrátor

   Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 82. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

   Békés Megyei Önkormányzati Hivatal

   főjegyző

   munkakör betöltésére.

   A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

   Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

   A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

   A munkavégzés helye: Békés megye, 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.

   Ellátandó feladatok: Különösen a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdésében meghatározott feladatok.

   Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

   Pályázati feltételek:
   • Magyar állampolgárság,
   • Cselekvőképesség,
   • Büntetlen előélet,
   • Egyetem,
   • Állam- és jogtudományi doktori vagy okleveles közgazdász képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,
   • Jogi vagy közigazgatási szakvizsga vagy az OKV elnöksége által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés,
   • Közigazgatási szervnél szerzett legalább kétévi közigazgatási gyakorlat
   A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
   • Magyar nyelvű szakmai önéletrajz (45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 8. § és 1. melléklet alapján),
   • Iskolai végzettséget igazoló irat(ok) másolata,
   • Hatósági erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi),
   • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
   • Nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról.

   A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2013. március 1. napjától tölthető be.

   A pályázat benyújtásának határideje: 2013. február 25.

   A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Pacsika György nyújt, a 06 66/441-141-es telefonszámon.

   A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TJO/94/2013., valamint a munkakör megnevezését: főjegyző.

   A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: Személyes meghallgatás céljából azok a pályázók kerülnek behívásra, akik a pályázati anyagot időben és hiánytalanul benyújtják, valamint meghallgatásukat a kiíró szükségesnek ítéli. Jelen pályázati kiírás keretében az érvényes pályázatot benyújtók közül 1 fő kerül kiválasztásra. A pályázatokat a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke bírálja el. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy az eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

   A pályázat elbírálásának határideje: 2013. február 28.

   A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Pályázatok pályázat kiírójához történő beérkezése legkésőbb 2013. február 25. 16.00 óráig. A benyújtás határidején a Közgyűlés Elnökéhez való megérkezés időpontját kell érteni.