Tájékoztató Békés megye területfejlesztési koncepciója környezeti értékelése egyeztetési eljárásának megindításáról…

 • Szerző
  Bejegyzés
  • #2583
   admin
   Adminisztrátor

   Tájékoztató Békés megye területfejlesztési koncepciója környezeti értékelése egyeztetési eljárásának megindításáról, az észrevételek, vélemények megtételének módjáról

   Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény leszögezi, a területfejlesztés vált a megyei önkormányzatok egyik legfontosabb feladatává.

   A megyei önkormányzat feladata a megfelelő eljárásban elkészíteni és elfogadni a megyei területfejlesztési koncepciót. Békés megye új területfejlesztési koncepciójának tervezése az elmúlt évben megkezdődött.

   Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Kormányrendelet értelmében a megyei területfejlesztési koncepcióra, mint a területi tervek egyik típusára környezeti vizsgálatot kell lefolytatni, illetve környezeti értékelést kell készíteni. A 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet 8. §-a rendelkezik arról, hogy a környezeti értékelés véleményezésének lehetőségét az érintett nyilvánosság számára is biztosítani kell.

   A Békés Megyei Önkormányzat ezúton tájékoztatja Békés megye nyilvánosságát a megyei területfejlesztési koncepció készítésének céljáról, a koncepció egyeztetési dokumentációjának és a környezeti értékelés egyeztetési dokumentációjának elérhetőségéről az észrevételek megtételének módjáról és határidejéről, valamint a koncepció szempontjából releváns környezeti információk elérhetőségéről.

   A Békés megyei területfejlesztési koncepció készítésének, elfogadásának célja a megye átfogó távlati fejlesztését megalapozó és befolyásoló tervdokumentum megalkotása, ami meghatározza a térség hosszú távú, átfogó fejlesztési céljait, továbbá a fejlesztési programok kidolgozásához szükséges irányelveket, információkat biztosít az ágazati és a kapcsolódó területi tervezés és a területfejlesztés szereplői számára

   A készítés alatt álló megyei területfejlesztési koncepció egyeztetési dokumentációja (I. kötet és II. kötet), valamint a környezeti értékelés egyeztetési dokumentációja megtekinthető, illetve letölthető a Békés Megyei Önkormányzat hivatalos honlapjáról: https://www.bekesmegye.hu, „Területfejlesztés, területrendezés” című menüpont.

   A papír alapú változat megtekinthető a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal székhelyén: (Békéscsaba, Árpád sor 18.) előzetes bejelentkezést követően (telefonszám: +36/66/441-141).

   A koncepció környezeti értékelésére vonatkozóan jelen tájékoztató megjelenését követő 30 napon belül lehet észrevételeket tenni írásban, amelyet a következő címre kell eljuttatni: Békés Megyei Önkormányzati Hivatal, 5601 Békéscsaba, Pf. 118.

   A megyei területfejlesztés koncepció szempontjából releváns környezeti információkat a koncepció egyeztetési dokumentációjának I. kötete (Helyzetelemzés, helyzetértékelés) tartalmaz, melyet a fentiekben ismertetett módon lehet megismerni, megtekinteni.