Tájékoztató Békés megye területfejlesztési koncepciójának elfogadásáról

 • Szerző
  Bejegyzés
  • #2579
   admin
   Adminisztrátor

   Tájékoztató Békés megye területfejlesztési koncepciójának elfogadásáról

   A Békés Megyei Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben és a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvényben meghatározott területfejlesztési feladatainak ellátása keretében, az országos fejlesztési és területfejlesztési koncepcióval összhangban, elkészíttette Békés megye új, hosszútávra szóló területfejlesztési koncepcióját, amelyet a Közgyűlés, a megalapozó munkarészeivel együtt, a 2014. február 14-i ülésén fogadott el. Az új koncepció elfogadásával egyidejűleg, mint jogutód, hatályon kívül helyezte a Békés Megyei Területfejlesztési Tanács által 1998-ban elfogadott megyei területfejlesztési koncepciót

   A megyei területfejlesztési koncepció a megye átfogó távlati fejlesztését megalapozó és befolyásoló tervdokumentum, ami meghatározza a térség hosszú távú, átfogó fejlesztési céljait, továbbá a fejlesztési programok kidolgozásához szükséges irányelveket, információkat biztosít az ágazati és a kapcsolódó területi, valamint települési szintű tervezés, továbbá a területfejlesztésben érdekeltek számára. A koncepció szabályozott eljárásrendben és előírt tartalmi követelmények szerint, a partnerség elvét figyelembe véve lett elkészítve, érvényesítve a társadalmi, gazdasági és környezeti szempontból fenntartható fejlődés, az esélyegyenlőség, valamint a területi kohézió szempontjait.

   Békés megye új területfejlesztési koncepciója minden érdeklődő számára elérhető a Békés Megyei Önkormányzat hivatalos honlapján (https://www.bekesmegye.hu) a Területfejlesztés, területrendezés menüpont alatt.